Raspored Bogoslužja u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima u Rimu od 1. do 22. rujna 2013. godine

Od 1. do 22. rujna 2013. godine sv. mise u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima slave se prema ovome rasporedu:

U sve radne dane od ponedjeljka 2. rujna do subote 21. rujna uključivo, ujutro u 7.30 sati;

Nedjelje 1.,  8., 15. rujna 2013. – 10.30 sati (na talijanskome jeziku) i 18.00 sati (na hrvatskome jeziku);

Moguće je slaviti svetu Misu na hrvatskome jeziku i u neko drugo vrijeme, uz prethodni dogovor s Upravom crkve i zavoda.