Propovijed za Stepinčevo 2014. Angelo kard. Amato, SDB

Blaženi Alojzije Stepinac

Homilija[1]

Angelo kard. Amato, SDB

1. U petak popodne izvijestio sam Svetoga Oca kako su liječnici ocijenili znanstveno neobjašnjivim predmnijevano čudo, koje je predstavila Postulatura za kanonizaciju blaženog mučenika Alojzija Stepinca, kardinala i nadbiskupa zagrebačkog. Papa Franjo se jako obradovao zbog ovog važnog koraka. Potom mi je rekao kako je već od mladosti u Argentini pratio s velikim zanimanjem zbivanja s hrvatskim mučenikom. Pri tome je spomenuo i neke meni nepoznate pojedinosti. Unatoč tjelesnoj klonulosti, njegov duh vjere zadržavao je lucidnost nepokolebljive vjernosti Evanđelju, koja se nije slomila ni uslijed najokrutnijih mučenja.

2. Nakon izvrsnog slavlja u pulskoj Areni, mladog i hrabrog svećenika, blaženog Miroslava Bulešića (1920-1947), okrutno ubijenog iz mržnje prema vjeri, ovdje smo kako bismo se prisjetili godišnjice rođenja za nebo drugog velikog hrvatskog mučenika, blaženog Alojzija Stepinca, koji je također mučen za vrijeme protukatoličkog vihora, koji se obrušio na Europi u prošlom stoljeću i koji je poput razornoga potresa ubijao nevine, rušio crkve, uništavao škole i katoličke ustanove. Želim se prisjetiti i onog velebnog slavlja pet Drinskih mučenica u Sarajevu. S nama su ovdje i neke sestre iz Družbe Kćeri Božje ljubavi. Osjećam obvezu podsjetiti i na neobično mučeništvo pet posvećenih žena koje su barbarski ubijene iz mržnje prema vjeri. Ubijene su iz jednog jednostavnog razloga jer su bile katoličke redovnice i jer su činile dobro svima: katolicima, muslimanima, pravoslavcima. Svima.
Dvadeseto stoljeće, koje je trebalo biti vrijeme slobode, u stvarnosti je za Europu bilo vrijeme antireligijske, komunističke i nacističke tiranijske ideologije, čiji je gorak plod bio uništenje živôta i dušâ. Bilo je to vrijeme dijaboličnih izuma: fojbi (jama), koncentracijskih logora, gulaga, nebrojenih grobljâ smrti na kojima su nestajali milijuni nevinih žrtava, nepravedno optuženih, osuđenih u lažnim sudskim procesima, mučenih i okrutno ubijanih.
Moderni tirani nisu se pokoravali nikakvom pravu osim onome njihove izopačene ideologije. Sve su vršili izvan zakona: ubijali muškarce i žene, djecu i starce, bez imalo sućuti i poštovanja prema ikome; ponižavali su dostojanstvo drugoga i obescjenjivali njihov ljudski identitet.
Pouzdana povijesna istraživanja procjenjuju kako nikada u povijesti nije bilo toliko svjedoka ubijenih iz mržnje prema kršćanskoj vjeri kao u prošlom stoljeću. Broj je uistinu zastrašujući. U Christian World Encyclopedia (Svjetska kršćanska enciklopedija) anglikanski istraživač David B. Barrett govori o broju od 26685000 ubijenih. Jednostavnije rečeno, to bi bilo slično uništenju čitavih gradova i naroda iz puke obijesti zloga.

3. No, Sveta Majka Crkva ne zaboravlja svoje vjerne sinove, koji su  nepoznati vojevali za Božje djelo. Crkva, poučena Božjom riječju, pred žrtvama progona s ganućem razmatra riječi Knjige mudrosti koje opominju: »Ako su, u očima ljudskim, bili kažnjeni, nada im je puna besmrtnosti. Za malo muke zadobili su dobra velika jer Bog ih je stavio na kušnju i našao da su ga dostojni. Iskušao ih je kao zlato u taljiku i primio ih kao žrtvu paljenicu« (Mudr 3,4-6).
Sveti Pavao, i sâm Kristov mučenik, realno ocrtava položaj kršćanina u svijetu. Držeći blago vjere u glinenim posudama, krštenik je svjestan da živi u gradu u kojem je čovjek pritiješnjen tisućama kušnji i opasnosti, ali nikada pokoren. Pritisnuti smo – kaže apostol – ali ne pritiješnjeni; uznemireni, ali ne očajni; progonjeni, ali ne napušteni; pogođeni, ali ne ubijeni. Ova snaga duha hrani se vjerom u Kristovo uskrsnuće, koji će nas u vječnome životu  postaviti uza se (usp. 2Kor 4,7-15).
Međutim, nasljedovanje Krista, prije ulaska u vječnu radost neba, očituje  se kao križni put. Sam Isus, prije blaženog preobraženja, naviješta ovaj životni zakon: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom« (Lk 9,23).

4. Blaženi Alojzije Stepinac živio je doslovno ove Isusove riječi. Jednog dana je zapisao: »Ako te ljudi nepravedno osuđuju, osobito ako se ikada dogodi da budeš optužen za tvoju vjernost Kristu, raduj se i veseli, jer Isus pati s tobom. Kad se pati s Isusom, sve postaje puno lakše«[2].
Upravo po završetku Drugog svjetskog rata započelo je – osobito u narodima nad kojima je gospodario komunistički režim – razdoblje vjerskog progona, negiranja slobode i svakodnevnog mučeništva.
Zagrebački nadbiskup i predsjednik Biskupske konferencije Jugoslavije, u dopisu Titu 22. rujna 1945. godine, ističe kako su tijekom četverogodišnje narodno-oslobodilačke borbe ubijena 243 katolička svećenika, 89 ih je nestalo i 169 je deportirano u koncentracijski logor. Hrvatski biskupi su javno prozivali i osuđivali: smrtne kazne velikog broja nevinih svećenika koji nisu imali mogućnosti braniti se, dokidanje katoličkog tiska, nemogućnost djelovanja malih i velikih sjemeništa, ukidanje katoličkih škola, uvođenje obveze samo civilnoga braka, onemogućavanje slobodnoga ispovijedanja vjere i žestoke protukatoličke progone.
Ovaj vapaj za slobodom i pravdom navukao je bijes režima koji ipak nije želio stvarati mučenike. Zbog toga se koristio strategijom polagane i iscrpljujuće smrti, pogubnijom i težom od svakog drugog oblika mučeništva. Uz to, udarao je glavu kako bi pokorio vjernike.
Nadbiskup Stepinac, uhićen 18. rujna 1946, nakon lažnoga procesa, osuđen je na 16 godina teškoga rada, s gubitkom svih građanskih i političkih prava. Njegovo dugo mučeništvo okončano je u Krašiću, u njegovom rodnom mjestu, gdje umire 10. veljače 1960. godine, okrijepljen sakramentima Crkve, držeći u lijevoj ruci upaljenu svijeću i izgovarajući: Deo gratias. Fiat voluntas tua (Bogu hvala. Neka bude volja tvoja).
Kako je poslije utvrđeno, smrt je bila uzrokovana ponajprije sporim, ali dugotrajnim trovanjem koje je teško zarazilo krv, odvevši našega mučenika preuranjenom i bolnome kraju. Iz posthumnih svjedočenja zatvorskih čuvara, saznaje se kako su mu služeni obroci bili pomiješani s tvarima iz lišća oleandra, a koje su mogle prouzročiti smrtonosne posljedice bez da ostavljaju tragove u organizmu.
Nadbiskup je bio okružen osobama indoktriniranima dubokom mržnjom prema njemu, vjeri i svećenicima. Svakodnevno i blagohotno duhovno čišćenje predragocjenom euharistijskom Krvlju Kristovom nije moglo izliječiti zlobnu atmosferu koja je vladala oko njega, a godinama je trovala život našeg Blaženika.
Na vijest o smrti Alojzija Stepinca, blaženi Ivan XXIII. je, s gestom bez premca, želio služiti u bazilici Svetoga Petra u Rimu misu zadušnicu, što se po dotadašnjoj tradiciji činilo samo za kurijalne kardinale.
Svima je bilo poznato da je naš Blaženik trebao biti u Rimu 1953. godine kako bi primio kardinalski šešir iz ruku pape Pia XII., koji je tim činom želio nagraditi velikog pastira duša te vrijednog branitelja Kristovog stada i pravâ Crkve. Stepinčevom smrću umro je jedan autentični mučenik. Četrnaest godina provedenih u izolaciji, kroz svakodnevne moralne i fizičke patnje, bile su pravo i istinsko mučeništvo krvlju.

5. Što nas poučava ovaj naš hrabri Blaženik? Poznajemo korijene vjerske mržnje i protukatoličkog bijesa; to je neprijateljska čovjekova država suprotstavljena Božjoj državi. Zbog toga se i danas kao i jučer, Evanđelju opire, ismijava ga se i odbacuje. Danas se otvoreno napada katolička vizija muškarca, žene, braka, odgoja mladih, poštovanja i dostojanstva ljudskog života od začeća pa do prirodnog završetka. Vrline se ismijava, a poroke veliča. Evanđeoska blaženstva zamjenjuju nasilni i prijestupnički stavovi. Sloboda, koju protuevanđeoska ideologija prisvaja sebi, oduzima se onima koji ju poimaju drukčije. Ono što se ne može razumno prihvatiti, nameće se grubom i prisilnom klevetničkom propagandom.
To je otrovana klima u ovome svijetu obrnutih vrijednosti u kojem živimo.
Zbog toga, je nezamislivo ne pozvati se na svjedoke vjere, svece i mučenike. Od blaženog Alojzija Stepinca učimo biti vjerni Kristu, Crkvi i Papi; biti snažni pred omalovažavanjem, nepravdom, progonom; učimo hrabro braniti ljudska prava zajedno s Božjim pravima; hrabro i požrtvovno slijediti Isusa učitelja, koji je Put, Istinu, Život i Svjetlo svijeta, te također biti sol zemlje.
Od Isusa i od našega Blaženog mučenika nadasve učimo opraštati našim neprijateljima i ljubiti ih. Ljudske ideologije prolaze, diktature nestaju. Samo ljubav ostaje zauvijek, ona ljubav koju Bog izlijeva u naša srca na krštenju i koja sa sobom donosi darove istine i slobode.
Blaženi Alojzije, moli za nas.[1] Održana 10. veljače 20014. godine u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima u Rimu

[2] Positio, I p. 13.

Beato Alojzije Stepinac

Omelia[1]

Angelo Card. Amato, SDB

 

1. Venerdì pomeriggio ho informato il Santo Padre che i medici avevano valutato come scientificamente inspiegabile il presunto miracolo presentato dalla postulazione per la canonizzazione del Beato Martire Alojzije Stepinac, cardinale arcivescovo di Zagabria. Papa Francesco si è rallegrato molto di questo passaggio importante. Mi ha poi detto che da giovane in Argentina aveva seguito con grande interesse e partecipazione la vicenda del martire croato, aggiungendo i particolari a me sconosciuti. Nonostante la spossatezza fisica, il suo spirito di fede manteneva ancora un residuo di lucidità per comunicare al mondo la sua indomita fedeltà al Vangelo, che non era stata piegata nemmeno dalla più atroce tortura.

2. Dopo la straordinaria celebrazione, nell’arena di Pola, del giovane e coraggioso sacerdote, il Beato Miroslav Bulešić (1920-1947), crudelmente ucciso in odio alla fede, siamo qui a ricordare l’anniversario della nascita al cielo di un altro grande martire croato, il Beato Alojzije Stepinac, anche lui annientato durante la bufera anticattolica che si scatenò in Europa nel secolo scorso e che, come un micidiale terremoto, uccise innocenti, devastò chiese, distrusse scuole e istituzioni cattoliche.

Voglio ricordare anche  una bella celebrazione grandiosa, anche questa a Sarajevo di cinque martire della Drina. Vedo alcune suore della Congregazione delle Figlie della divina carità nella chiesa. Devo ricordare anche questo martirio straordinario di cinque donne consacrate anche loro uccise barbaramente in odio della fede per un semplice motivo che erano suore cattoliche e che facevano bene a tutti: cattolici, musulmani, ortodossi. A tutti!

Il novecento, che avrebbe dovuto essere il tempo della libertà, in realtà per l’Europa fu il tempo della tirrannide ideologica antireligiosa, comunista e nazista, il cui frutto amaro fu la devastazione dei corpi e delle anime. Fu il tempo delle invenzioni diaboliche delle foibe, dei lager, dei gulag, immensi cimiteri di morte, dove sparirono milioni di vittime innocenti, ingiustamente accusate, condannate da processi farsa, torturate e crudelmente uccise.

I moderni tiranni non obbedivano a nessun diritto, che non fosse quello della loro perversa ideologia. Erano fuorilegge, che uccisero uomini e donne, bambini e anziani, senza mostrare alcuna pietà e rispetto per nessuno, umiliando non solo la dignità altrui, ma disonorando la loro stessa identità di uomini.

Studi storici affidabili calcolano che mai nella storia ci furono tanti testimoni uccisi in odio alla loro fede cristiana, come nel secolo scorso. Il numero è davvero impressionante. Nella Christian World Encyclopedia lo studioso anglicano David B. Barrett parla di 26.685.000. In pratica, è come se intere città e nazioni fossero state cancellate dalla furia del maligno.

3. Ma la Santa Madre Chiesa non dimentica questi suoi figli fedeli, soldati per lo più sconosciuti della causa di Dio. Educata dalla parola di Dio, la Chiesa, di fronte alle vittime delle persecuzioni, medita con commozione le parole della sapienza, che ammonisce: «Anche se agli occhi subiscono castighi, la loro speranza è piena di immortalità. Per una breve pena riceveranno grandi benefici, perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé: li ha saggiati come oro nel crogiuolo e li ha graditi come un olocausto» (Sap 3,4-6).

San Paolo, anch’egli martire di Cristo, tratteggia con realismo la situazione del cristiano nel mondo. Tenendo il tesoro della fede in vasi di creta, il battezzato è consapevole di vivere nella città dell’uomo afflitto da mille tentazioni e pericoli, ma mai soggiogato. Siamo tribolati – dice l’apostolo -, ma non schiacciati; sconvolti, ma non disperati; perseguitati, ma non abbandonati; colpiti, ma non uccisi. Questa forza d’animo è alimentata dalla fede nella risurrezione di Cristo, che porrà anche noi accanto a lui nella vita eterna (cf. 2Cor 4,7-15).

Ma la sequela Christi, prima di sfociare nell’eterna felicità del paradiso, si configura come una via crucis. È Gesù stesso, che, prima della trasfigurazione beatificante, enuncia questa legge di vita: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua» (Lc 9,23).

4. Per il Beato Alojzije Stepinac queste parole di Gesù furono vissute alla lettera. Scrisse un giorno: «Se gli uomini ti giudicano ingiustamente, specialmente se avverrà mai che sarai condannato per la tua fedeltà a Cristo, gioisci e rallegrati, perché Gesù soffre con te. E quando si soffre con Gesù, tutto diventa più facile».[2]

Si era appena chiusa la seconda guerra mondiale, ed ecco aprirsi, soprattutto nelle nazioni dominate dai regimi comunisti, l’era della persecuzione religiosa, della libertà negata, del martirio quotidiano.

Il 22 settembre del 1945 in un memoriale a Tito, l’arcivescovo di Zagabria e Presidente della Conferenza Episcopale di Jugoslavia, rilevava che durante i quattro anni della lotta popolare di liberazione erano stati assassinati 243 sacerdoti cattolici, 89 erano scomparsi e 169 erano stati deportati in campo di concentramento. I vescovi croati denunciavano anche le condanne a morte, senza possibilità di difesa,  di molti innocenti e di tanti sacerdoti, la soppressione della stampa cattolica, l’impossibilità di utilizzare i seminari, l’abolizione delle scuole cattoliche, l’obbligo del matrimonio civile, gli ostacoli alla religione e una vera e propria persecuzione anticattolica.

Questo grido di libertà e di giustizia attirarono le ire del regime, che, però, non voleva creare dei martiri. Per questo utilizzò la strategia dello stillicidio, della morte lenta, più micidiale e penoso di ogni altra forma di martirio. Inoltre, colpì il capo per piegare i fedeli.

Arrestato il 18 settembre 1946, l’arcivescovo Stepinac, dopo un processo fittizio, fu condannato a 16 anni di lavori forzati, con perdita di tutti i diritti politici e civili. Il suo lungo martirio si consuma a Krašić, suo paese natio. Qui muore il 10 febbraio 1960, munito dei sacramenti della Chiesa, tenendo nella mano sinistra una candela accesa e pronunciando Deo gratias. Fiat voluntas tua.

Come fu accertato dopo, la morte fu dovuta soprattutto a un lento ma costante avvelenamento, che infettò gravemente il sangue, portando il nostro martire a una fine prematura e dolorosa. Dalle testimonianze postume dei carcerieri, si apprende che gli si venivano dati dei pasti, contenenti infusi di foglie di oleandro, che potevano causare effetti letali senza lasciar traccia nell’organismo.

Inoltre l’arcivescovo era circondato da persone, appositamente indottrinate ad avere un odio profondo per lui, per la religione e per i sacerdoti. Per questo, la quotidiana e benefica purificazione spirituale del preziosissimo sangue eucaristico di Cristo, non poté sanare la diffusa atmosfera maligna, che per anni inquinò la vita del nostro Beato.

A Roma, alla notizia della morte, il Beato Giovanni XXIII, con un gesto senza precedenti, volle celebrare nella Basilica di San Pietro la cappella papale di suffragio, che per tradizione viene riservata ai soli cardinali di curia.

Era noto a tutti che il nostro Beato avrebbe dovuto essere a Roma nel 1953 per ricevere il Galero cardinalizio dalla mani di Papa Pio XII, che con tale gesto voleva premiare il grande pastore di anime e il valoroso difensore del gregge di Cristo e dei diritti della Chiesa. Con Stepinac era morto un autentico martire. I quattordici anni trascorsi nell’isolamento, tra quotidiane sofferenze fisiche e morali, furono un vero e proprio martirio di sangue.

5. Cosa ci insegna il nostro coraggioso Beato? Conosciamo le radici dell’odio religioso e dell’accanimento anticattolico. È la città del nemico dell’uomo che si oppone alla città di Dio. Per questo, oggi come ieri, il Vangelo viene avversato, deriso, rigettato. Oggi viene apertamente combattuta la visione cattolica dell’uomo, della donna, del matrimonio, dell’educazione dei giovani, del rispetto e della dignità della vita umana dal suo nascere fino al suo naturale tramonto. Oggi le virtù vengono derise e i vizi esaltati. Le beatitudini evangeliche vengono sostituite da atteggiamenti violenti e trasgressivi. La libertà, che l’ideologia antievangelica rivendica per se stessa, viene negata a chiare lettere a coloro che la pensano diversamente. Si impone con la forza bruta di una propaganda calunniosa ciò che non si ottiene con la ragione.

È questo il clima avvelenato in cui noi viviamo in questo mondo dai valori rovesciati.

Per questo, è indispensabile riferirci agli eroi della fede, ai santi, ai martiri. Dal  Beato Alojzije Stepinac noi impariamo a essere fedeli a Cristo, alla Chiesa, al Papa; a essere forti dinanzi al disprezzo, all’ingiustizia, alla persecuzione; a difendere con coraggio i diritti dell’uomo insieme ai diritti di Dio; a seguire con coraggio e sacrificio Gesù Maestro, via, verità, vita e luce del mondo; a essere anche noi sale della terra.

Da Gesù e dal nostro Beato martire impariamo soprattutto a perdonare ai nostri nemici e ad amarli. Le ideologie umane tramontano, le dittature implodono. Solo la carità rimane per sempre, quella carità che Dio infonde nei nostri cuori al battesimo e che porta con sé i doni della verità e della libertà.

 Beato Alojzije Stepinac prega per noi.


[1] Tenuta il 10 febbraio 2014 nella Chiesa di San Girolamo dei Croati a Roma.

[2] Positio, I p. 13.