PROPOVIJED U HRVATSKOJ CRKVI SVETOGA JERONIMA NA SV. MISI ZADUŠNICI PRIGODOM 90. OBLJETNICE ROĐENJA NADBISKUPA MSGR. JOSIPA UHAČA

(Brseč. 20. srpnja 1924.-Rim, 18. siječnja 1998.)

Rim, 6. travnja 2014. nedjelja, 18.00 sati

Jure Bogdan

18. siječnja 1998. godine, u rimskoj sveučilišnoj klinici Agostino Gemelli, u ranim jutarnjim satima preminuo je tajnik Kongregacije za evangelizaciju naroda, nadbiskup Josip Uhač. Istoga dana u 12.00 sati, u sklopu molitve anđeoskog pozdravljenja na trgu sv. Petra, papa Ivan Pavao Drugi, pred okupljenim mnoštvom, nakon što je najavio kardinalski konzistorij i kreiranje novih kardinala 21. veljače te godine,  obznanio  je i imena novih kardinala. Na kraju govora papa je rekao da je  htio msgr. Josipa Uhača kreirati kardinalom ali ga je te iste noći Gospodin pozvao k sebi. Vijest o smrti hrvatskoga nadbiskupa Uhača obišla je svijet. Državni tajnik Svete Stolice kardinal Angelo Sodano slavio je sprovodnu sv. misu s tijelom pokojnika u bazilici sv. Petra u Vatikanu 20. siječnja. Istoga dana tijelo pok. nadbiskupa prevezeno je u Hrvatsku crkvu sv. Jeronima. Sutra dan (21. siječnja) u večernjim satima, rektor Zavoda i crkve služio je sv. misu za pokojnika. Hrvatska rimska zajednica oprostila se od njenoga istaknutog člana. Bio je to njegov pozdrav s Rimom i povratak u Domovinu  Hrvatsku, koju je silno volio, s kojom je trpio i za koju je puno radio. Nakon molitvenoga spomena u Riječkoj prvostolnici što ga je predvodio kardinal Franjo Kuharić i oproštaja s rodnom nadbiskupijom, nadbiskup metropolit riječko-senjski Anton Tamarut služio je sv. misu u župnoj crkvi sv. Jurja u Brseču, uz prisustvo rodbine, brojnih župljana i vjernika Brseštine. Potom je tijelo „namjeravanoga kardinala” nadbiskupa Uhača, položeno u grobnicu u župnoj crkvi gdje čeka ponovni Kristov dolazak, kada će na kraju ljudske povijesti doći u slavi „suditi žive i mrtve”.

Radosni smo što večeras, na V. korizmenu nedjelju, u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima možemo pozdraviti članove Udruge Jenio Sisolski i sve članove  župnoga zbora sv. Jurja iz Brseča rodnoga mjesta nadbiskupa Uhača; isto tako i hodočasnike koji su došli iz Domovine u organizaciji Policijske akademije iz Zagreba zajedno s njihovim, kapelanom fra Franom Mucićem, kao i sve Vas koji ste se večeras okupili  na službu Božju u našoj crkvi sv. Jeronima.

U današnjem evanđelju Isus uskrišuje Lazara od mrtvih. On je gospodar života i smrti. Dominira i nad smrću. Zvuči nevjerojatno ali je duboko istinito. I sam će treći dan nakon vlastitoga Velikoga Petka, iskustva križa, boli, patnje, napuštenosti, umiranja, smrti, grobne tame, uskrsnuti od mrtvih. To je temelj vjere naše. To je razlog kršćanske nade u sretnu vječnost u nebu.

U svijetlu događaja iz današnjeg Evanđelja i događaja iz Isusova života, razmišljamo o životu nadbiskupa Josipa Uhača. On je čvrsto vjerovao, od vjere je živio, promicanju vjere – širenju kraljevstva Božjega u neumrlim dušama posvetio je sav svoj život.

Sin Antona Uhača i Marije Uhač rodio se prije devedeset godina, 20. srpnja 1924. u Brseču, danas u riječkoj nadbiskupiji. Osnovnu školu završio je u rodnome mjestu (1930.-1935.). Gimnazijsko školovanje započeo je u Riječkome sjemeništu i nastavio u Veneciji. Filozofsko-teološki studij završio je u Gorici (1943-1945) i Rimu (1945-1949). Za svećenika Riječke biskupije zaređen je u Rimu 16. travnja 1949. godine.

Josip Uhač je  11. srpnja 1949. napisao na latinskome jeziku molbu kardinalu Fumasoni Biondi-ju protektoru zavoda sv. Jeronima[1] da ga primi u Zavod. U molbi, nakon iznesenih uobičajenih biografskih podataka  i opisa gdje je sve pohađao škole, od osnovne u rodnome Brseču do svećeničkog ređenja u Rimu, on obrazlaže svoje pravo biti pitomcem Zavoda sv. Jeronima ovim riječima: “Infrascriptus est natione Croata ex dioecesi Fluminensi, „Niže potpisani je hrvatske narodnosti iz Riječke biskupije….”[2]. Ne zaboravimo! Između dva svjetska rata njegov rodni kraj je pripadao Italiji. U Zavod je stigao 4. listopada 1949[3]. Od uspostave Zavoda sv. Jeronima u sadašnjem ustrojstvu, 1. kolovoza 1901. godine[4] što je učinio Leon XIII. apostolskim Breveom „Slavorum Gentem”, Josip Uhač je 106. pitomac ovoga Zavoda[5].

Kao član Zavoda sv. Jeronima nastavio je studij na Bogoslovnome fakultetu Lateranskoga Ateneja, danas sveučilišta. Doktorsku tezu iz teologije branio je 30. lipnja 1951. godine.

O Uhačevom studentskome boravku u Zavodu od 1949. do 1951. gotovo da i nema posebnih vijesti u Zavodskome arhivu. U Popisu studenata Croaticuma rektor Juraj Magjerec je napisao da je primljen u Papinsku crkvenu akademiju[6].

 Niti dvije godine provedene u Zavodu, Uhaču su pomogle da još bolje upozna složeno stanje, od komunističkih vlasti,  progonjene Crkve u Domovini. Vrijeme je to kad u sjeni Crkve sv. Jeronima djeluje nepolitička i isključivo dobrotvorna crkvena ustanova Bratovština sv. Jeronima. Predsjednik joj je bio rektor Zavoda Juraj Magjerec a tajnik profesor crkvene povijesti i istaknuti znanstveni radnik vrhbosanski svećenik Krunoslav Draganović kojega posljednjih tjedana u nekim hrvatskim tiskovinama nepravedno prozivaju i ocrnjuju, što odbacujemo kao  notorne laži i grube podvale. Tisuće ratnih i poratnih stradalnika s područja bivše jugoslavenske države obraćalo se za pomoć i zaštitu hrvatskoj Bratovštini sv. Jeronima u Rimu[7].

Odlaskom iz Zavoda na župu i uskoro u Papinsku crkvenu akademiju, Josip Uhač će cijeli život ostati živo povezan sa Zavodom, svim njegovim rektorima i ostalim poglavarima,  sve do smrti. Kao pitomac crkvene akademije od 1952 – do 1954 u kojoj se pripremaju mladi svećenici za diplomatsku službu Svete Stolice, Uhač je doktorirao crkveno pravo na Lateranskome sveučilištu[8].

Kao mladi diplomat Svete Stolice službovao je u Panami, Egiptu, Saveznoj Republici Njemačkoj i Španjolskoj. Naslovnim nadbiskupom Tharosa i pro-Nuncijem u Pakistanu postao je 23. lipnja 1970.  Posvećen je za biskupa u Rijeci, u katedrali sv. Vida, 5. rujna 1970.

Nakon službe u Pakistanu bio je pronuncijem u Kamerunu i u Gabonu, Apostolskim delegatom u Ekvatorijalnoj Gvineji, Apostolskim pronuncijem u Zairu. „Posjedovao je iskustvo misijskih područja s tri kontinenta: afričkog, azijskog i latinsko-američkog. Poznavao je ustrojstvo i način djelovanja Svete Stolice i Rimske Kurije. Imao je odličnu teološku formaciju, duboku duhovnost i srce pravoga pastira, s posebno naglašenom brigom za formaciju budućih svećenika i za pronalaženje dobrih i pogodnih kandidata za biskupe”.  – zapisao je o nadbiskupu Uhaču prefekt Kongregacije za evangelizaciju naroda Josef Tomko[9].

Providnost je htjela da se na prijelazu iz osamdesetih u devedesete godine prošloga stoljeća nađe u Bonnu. Nuncijem u Saveznoj Republici Njemačkoj imenovao ga je Ivan Pavao II. 3. kolovoza 1984. Bio je svjedok ujedinjenja i prvi je nuncij Ujedinjene Njemačke. Tada i kasnije iz Rima imao je mogućnost osobno razgovarati s njemačkim kancelarom Helmutom Kohlom. Više puta je intervenirao kod njega za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Kada jednoga dana arhivi budu dostupni još bolje će se vidjeti kolike su mu zasluge kod Svete Stolice i Njemačke u međunarodnome priznanju Republike Hrvatske samostalnom državom, i uopće u zauzimanju za dobro hrvatskoga naroda.  Tajnikom Kongregacije za evangelizaciju naroda imenovan je 21. lipnja 1991. godine.

Preminuo je u rimskoj klinici Gemelli, na dan kad ga je papa Ivan Pavao II. htio proglasiti budućim kardinalom, 18. siječnja 1998[10]. „Namjeravano njegovo imenovanje za kardinala uoči same smrti dokaz je da je Crkva htjela odati priznanje svome vjernome službeniku i povjeriti mu još odgovorniju službu na razini sveopće Crkve u Rimskoj Kuriji. Božja je providnost, međutim, odlučila pozvati  svoga vjernog slugu u blaženstvo i nebesku radost, gdje ga čeka prava i najveća nagrada, ‘merces nimia Dominus’, sam Gospodin Bog” ocijenio je nadbiskup metropolit Ivan Devčić[11]. Prigodom 80. obljetnice rođenja Josipa Uhača riječka nadbiskupija organizirala je o njemu znanstveni skup u rujnu 2004. godine i o tome su objavili vrlo zanimljivu knjigu.

“Njegov mladenački san, da se nakon studija vrati u svoju biskupiju i pastoralnim djelovanjem bude uz svoj narod, Božja providnost je usmjerila drugim putem. Na tom je putu nadbiskup Uhač, uvijek predan volji Božjoj i odan svojoj Katoličkoj Crkvi, izvršio poslanje i na dobrobit naše domovinske Crkve i svoga hrvatskoga naroda. Zato ga se spominjemo s osjećajima zahvalnosti” – rekao je o njemu nadbiskup zagrebački kardinal Josip Bozanić[12].

“Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada” (Iv 11, 25-26) kaže Isus Marti u današnjem evanđelju. Svi koji su poznavali Josipa Uhača o njemu svjedoče da je u svim razdobljima svoga života, čvrsto vjerovao u Isusa, da je on Sin Božji. Ostavio nam je divni primjer vjere i nasljedovanja Isusa. Od njega imamo što i svi možemo puno naučiti.

Radosni smo da je Božja providnost dala Hrvatskome narodu u presudnim vremenima Josipa Uhača, čovjeka Crkve, širokih obzorja, duboko ukorjenjena u svoj dom i rod. Radosni smo što je Papinski hrvatski Zavod svetog Jeronima dao svoj doprinos u svećeničkoj formaciji Josipa Uhača. Večerašnja kratka riječ o njemu je samo fragmentarni dio – pogled u njegov ljudski, svećenički, biskupski i diplomatski lik. Kad svi arhivi budu dostupni  vjerujemo da će tek tada zasjati u punome svijetlu vrline tihog, samozatajnog čovjeka, radosnog svećenika pravog duhovnika u Gospodnjm vinogradu, pastira, Josipa Uhača.[1] O ulozi kardinala protektora kao i o dvojici posljednjih protektora Zavoda vidi Ratko Perić, Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima u Rimu (1959-2001) u Jure Bogdan (priredio), Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima (1901-2001), Rim, 2001., str. 365-366.  Unaprijed Zbornik o Zavodu (1901-2001).

[2] “Infrascriptus est natione Croata ex dioecesi Fluminensi, quae sane non est adnumerata in Brevi Leonis XIII ‘Slavorum Gentem’ tamquam jus habens alumnos in praedictum Collegium mittenti – nondum enim erecta fuerat – sed in territorio natus quod ad dioecesim Tergestinam, praedictum jus habens, pertinebat”.Molba J. Uhača kardinalu Fumasoni Biondi-ju, Osobnik Josipa Uhača, Arhiv Papinskog Hrvatskog Zavoda Svetog Jeronima (APHZSJ).

[3] U svojoj biografiji Uhač piše o završenom školovanju: «Scholam elementarem Bersetii, in Dioecesi Fluminiensi ab anno 1930 ad annum 1935 frequentavit; qua expleta, studia gymnasialia in Seminario dioecesano Flumine usque ad quintum annum, Venetiis deinusque ad octavum in Seminario Patriarchali peregit. Quibus absolutis, Goritiae primum studio s. Theologiae incubuit per biennium ab anno 1943 ad annum 1945, postea Romae in Pont. Athenaeo Lateranensi, cum esset Pont. Seminarii Romani Maioris convictor, eadem studia theologica explevit licentiaeque gradum potitus est die 26/6/1948. Quinto cursus theologici anno expleto, sacerdotio auetus, tendem in Collegium S. Hieronymi Illyricorum devenit, uti supra declaratum». Notae de persona ac vitae curriculo Sac. IOSEEPHI UHAČ,  Osobnik Josipa Uhača, APJZSJ.

[4] Breve Slavorum Gentem u Zbornik o Zavodu (1901-2001), str. 1029-1038.

[5] Usp. Jure Bogdan, Pokrovitelji, poglavari i pitomci Zavoda sv. Jeronima, u Zbornik o Zavodu (1901-2001), str. 930.

[6] Isto

[7] O djelovanju bratovštine vidi Andrija Lukinović, Bratovština svetog Jeronima za pomoć hrvatskim izbjeglicama, u Zbornik o Zavodu (1901-2001), str. 771-841.

[8] Kanonsko pravo je doktororao  26. veljače 1954. Naslov doktorske teze: L’Eparchia di Marča.

[9] Kardinal Josef Tomko, Nadbiskup Josip Uhač – jedan život za Crkvu, u Mons. Josip Uhač Život i djelo/Vita ed opera, Zbornik radova/Raccolta di scritti, Riječka nadbiskupija, Rijeka 2008., str.16.

[10] Vidi L’Osservatore Romano, 19 i 20 I/1998.,  str. 1, 2 i 5.

[11] Mons. Ivan Devčić, Pozdravna riječ, u Mons. Josip Uhač Život i djelo/Vita ed opera, Zbornik radova/Raccolta di scritti, Riječka nadbiskupija, Rijeka 2008., str.1.

[12] Kardinal Josip Bozanić, Značenje i zalaganje nadbiskupa Josipa Uhača za domovinsku Crkvu, u Mons. Josip Uhač Život i djelo/Vita ed opera, Zbornik radova/Raccolta di scritti, Riječka nadbiskupija, Rijeka 20o8., str.10.