Proljetni susret hrvatskih rimskih studenata 12. svibnja 2013.

Prigodom proslave blagdana sv. Leopolda Bogdana Mandića franjevca kapucina i bl. Ivana  Merza istaknutog katoličkog laika profesora, održat će se u Rimu, u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima, u nedjelju 12. svibnja 2013., proljetni susret hrvatskih rimskih studenata. Sv. misu s početkom u 18.00 sati predvodi i propovijeda vlč. Hrvoje DAMIŠ, svećenik Varaždinske biskupije, student fundamentalne teologije na Papinskome sveučilištu Gregoriana i član Papinskoga Zavoda Germanicum – Hungaricum. Svi prisutni svećenici mogu koncelebrirati.

Jure Bogdan, rektor