PRIMOPREDAJA SLUŽBE REKTORA I GODIŠNJA VIZITACIJA PAPINSKOG HRVATSKOG ZAVODA SV. JERONIMA U RIMU

U srijedu 19. veljače 2020. u prostorijama Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima Marko Đurin, svećenik Varaždinske biskupije i dosadašnji vicerektor, preuzeo je službu rektora Papinskog hrvatskog Zavoda sv. Jeronima od mons. Bože Radoša, varaždinskoga biskupa i dosadašnjeg rektora.

Marko Đurin imenovan je rektorom 9. siječnja dekretom Kongregacije za kler. Primopredaji su nazočili mons. Mate Uzinić, dubrovački biskup i predsjednik Biskupske komisije za Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima, te članovi Nadzornog odbora Zavoda: mons. Luka Tunjić, mons. Miroslav Vidović i Richard Pavlić.

Osim primopredaje službe rektora, od 17. do 20. veljače biskup Uzinić kao predsjednik Biskupske komisije za Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima obavio je, u ime hrvatskih biskupa, godišnju vizitaciju Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu.

Vizitacija je zaključena svečanim euharistijskim slavljem u zavodskoj kapeli u četvrtak 20. veljače tijekom kojega je novi rektor Đurin položio je ispovijest vjere i zakletvu o odgovornom i vjernom upravljanju materijalnim dobrima Zavoda i Crkve.

U homiliji izrečenoj na misi biskup Uzinić, osvrćući se posebno na Jakovljevu poslanicu i poziv da se vjera ne miješa sa pristranošću, pozvao je svećenike da budu otvoreni vidjeti Krista na ispravan način, ne kroz osobnu prizmu kako je to učinio Petar, ne onako kako bi mi željeli da On bude nego vidjeti Ga onakvog kakav uistinu jest. Isto tako potrebno se staviti u Kristove ruke i dopustiti da se nama služi te da Ga budemo sposobni vidjeti u svima koji su u potrebi, napomenuo je biskup Uzinić.

Na kraju euharistijskoga slavlja svima se prigodnom riječi obratio dosadašnji rektor mons. Bože Radoš. Srdačno je zahvalio na tri godine lijepoga iskustva i rada u Zavodu naglašavajući važnost zajedničkoga života i otvorenosti jednih za druge u ljubavi. Novome rektoru zaželio je obilje blagoslova u novoj službi i poslanju povjerenom od Crkve, na poseban način zaželjevši mu vrline dobrohotnosti i strpljivosti.

Rektor Đurin zahvaljujući biskupu Uziniću za vizitaciju isto tako zahvalio je i biskupu Radošu na protekle tri godine zajedničkoga rada na dobrobit zajednice i Zavoda koje su bile istinski plodonosne te pozvao zajednicu na zajednički hod prema budućnosti i izazovima koje Gospodin bude stavljao na put.  

Nakon Euharistijskog slavlja uslijedilo je zajedničko druženje i završni susret sa ovogodišnjim vizitatorom.

Tijekom vizitacije mons. Uzinić se susreo i obavio pojedinačne razgovore sa svećenicima koji žive u Zavodu, časnim sestrama i djelatnicima. Zajedno sa dosadašnjim rektorom mons. Božom Radošem i novoimenovanim rektorom Markom Đurinom te članovima Nadzornog odbora mons. Lukom Tunjićem, mons. Miroslavom Vidovićem i vlč. Richardom Pavlićem obišao je zavodsku imovinu.

 

U Zavodu trenutno živi 23 svećenika studenata iz četiri suverene države: iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Rumunjske te iz četiri biskupske konferencije: Hrvatske biskupske konferencije, Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, Međunarodne biskupske konferencije sv. Ćirila i Metoda i Biskupske konferencije Rumunjske.

Svećenici studenti potječu iz sljedećih (nad)biskupija: Zagreb (5), Đakovo-Osijek (5), Vrhbosna (2), Split-Makarska (4), Požega (1), Poreč i Pula (1), Rijeka (1), Krk (1), Mostar-Duvno (1), Bar (1), Temišvar (1).

Studiraju na deset crkvenih (sve)učilišta: Gregoriana – 12, Sveti Križ – 2, Lateran – 1, Salesiana – 1, Augustinianum – 1, Atenej sv. Anzelma – 1, Alfonzijanska akademija – 2, Biblicum – 1, Institut Ivan Pavao II. (brak i obitelj) – 1, Papinski institut za crkvenu glazbu – 1.

Studiraju sljedeće predmete: crkveno pravo (4), teologija braka i obitelji (1), svećenička formacija (1), filozofija (1), crkvena povijest (2), Sveto Pismo (2), liturgika (2), pedagogija (1), teologija duhovnosti (3), moralna teologija (2), crkvena glazba (1), dogmatika (2), patrologija (1).

Bojan Ivešić
Foto: Marko Martić