Preminuo prof. Dr. Antun Čečatka ex-alumnus zavoda sv. Jeronima (29.I.1944.-15.III.2013.)

U petak 15. ožujka 2013. godine, iznenada je preminuo od srčanog infarkta, na putu u bolnicu, prof. dr. Antun Čečatka, svećenik Đakovačko-Osječke nadbiskupije, umirovljeni profesor Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, kanonik Prvostolnog kaptola u Đakovu, duhovni suradnik u Samostanu Milosrdnih sestara sv. Križa u Đakovu.

Antun Čečatka se rodio se u mjestu Bodoval­jci u župi Rešetari danas u Požeškoj biskupiji, 29. siječnja 1944. Osnovnu školu  završio je u rodnome mjestu i u Slavonskome Brodu, gimnaziju u Zagrebu i Đakovu, a bogoslovne studije u Đakovu. Za svećenika Đakovačke i Srijemske biskupije zaređen je u Đakovu, 29. lipnja 1968. Đakovački i Srijemski biskup Stjepan Bäuerlein uputio je molbu rektoru Zavoda msgr. Đuri Kokši 21. rujna 1971. da primi u Zavod Antuna Čečatku. Donoseći biografske podatke biskup Bäuerlein kaže da je Čečatka nakon ređenja do dolaska u Rim na studij bio kapelan u Osijeku II «kod g. Emila Mayera, te poslije njegove smrti kroz pola godine privremeni upravitelj iste župe, a dolaskom novog župnika opet kapelan do 30. rujna, kojim je danom – radi studija – razriješen službe.  Biskup Bäuerlein je istoga dana, 21. rujna 1971., uputio molbu i kardinalu Paolu Marella, protektoru Zavoda da Čečatku primi u Zavod. U Zavodu sv. Jeronima Čečatka je boravio 1971-1978. Studirao je istočno bogoslovlje na Papinskom istočnom institutu. Magistrirao je 14. srpnja 1974. Doktorirao je 23. studenoga 2000. godine. Naslov teze: Viđenje Crkve J. J. Strossmayera (1815-1905), Perspektive jedinstva sa slavenskim pravoslavnim crkvama. Moderator doktorske radnje bio mu je prof. Ivan Golub. Osim profesorske službe na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu bio je i župnik u Viškovcima te dekan i župnik u đakovačkoj župi Svih svetih, nadbiskupijski povjerenik za ekumenizam, itd.

Dušu brata svećenika vlč. Antuna Čečatke preporučujemo Gospodinu u svojim molitvama.

Pokoj vječni daruj mu Gospodine

I svijetlost vječna svijetlila njemu.

Počivao u miru Božjemu.