Preminuo don Ilija Perleta, ex alumnus Zavoda

23. ožujka 2023. preminuo je don Ilija Perleta, svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije, ex alumnus Zavoda.

Don Ilija Perleta rodom je iz Vidonja kraj Metkovica, a rođen je 18. srpnja 1945. godine u Bjelkovcu (Podravska Slatina), od oca Mate i majke Anđe rođ. Opšivač. Studij teologije je završio u Splitu 1970. godine. Za svećenika je zaređen u Rimu, s drugim ređenicima Splitsko-makarske nadbiskupije, u kapeli sv. Venancija u krstionici Lateranske bazilike 22. lipnja 1970. prigodom kanonizacije sv. Nikole Tavelića. Zaredio ga je kardinal John Wright. Od 1970. do 1971. službovao je u župi Desne kod Metkovića, a od 1971. do 1976. u župama Stilje-Prapatnica i Orah u blizini Vrgorca. 1976. je poslan u Rim na studij na Papinsko salezijansko sveučilište gdje je na Fakultetu odgojnih znanosti studirao katehetiku, a potom na Papinskom sveučilištu sv. Tome Akvinskoga (Angelicum) sociologiju. Boravio je u Zavodu sv. Jeronima od 1976. do 1982. Potom je ostao u Rimu i službovao na raznim župama i u drugim službama u Rimskoj biskupiji kao župnik, župni pomoćnik, bolnički kapelan, dušobrižnik i duhovni pomoćnik sve do svoje smrti.

Sprovodni obredi i misa zadušnica održani su u Rimu, u župi sv. Ivana Krstitelja de la Salle u srijedu 29. ožujka 2023., a ukop je održan u njegovom rodnom mjestu.