Preminula s. Gizela Šantek, nekadašnja sakristanka Hrvatske crkve sv. Jeronima

U četvrtak 26. studenoga 2020. preminula je u Rimu sestra M. Gizela (Bara) Šantek. Rođena je 14. rujna 1941. godine u mjestu Donji Viduševac pokraj Gline. U Družbu sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga stupila je 31. srpnja 1960. godine u Zagrebu. Prve zavjete položila je 16. kolovoza 1962. godine, a vječne zavjete 16. kolovoza 1967. godine. Od 16. kolovoza 1962. do 18. studenoga 1965. godine služila je u kuhinji Kuće matice u Zagrebu. Od 18. studenoga 1965. do 20. lipnja 1971. djelovala je kao domaćica u župi sv. Marka u Zagrebu. Potom odlazi u Rim gdje od 21. lipnja 1971. do 27. ožujka 1982. pomaže kardinalu Franji Šeperu u njegovom stanu na Piazza Leonina. Po smrti kardinala Šepera dolazi u Papinski hrvatski Zavod sv. Jeronima gdje boravi od 27. ožujka 1982. do 2. listopada 2015. kada je preselila u kuću Delegature Presvetih Srdaca Isusa i Marije, sestara milosrdnica u Rimu, gdje je boravila do zadnjih dana svoga života.

Gizela je u svom milosrdničkom zvanju 60 godina služila Bogu i bližnjemu. Velik je dio svoga redovničkoga života proživjela u Rimu (u brizi za domaćinstvo kardinala Franje Šepera) te u Zavodu (1982.-2015.) vjerno i samozatajno vršeći službu sakristanke u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima. Također je od 1989. do 1999. godine bila i predstojnica zavodske sestarske zajednice.

Misa zadušnica za s. Gizelu održana je 28. studenoga, a bit će ukopana u grobnici sestara milosrdnica na rimskom groblju Flaminio.

Pokoj vječni daruj joj Gospodine!