Predstavljanje knjige u Dolu 7. kolovoza 2014., 19.30 sati

„Fabijan  Veraja, Nikola Moscatello Savjetnik Jugoslavenskog

poslanstva pri Svetoj Stolici ‘Uspomene’ u svijetlu dokumenata

Doprinos povijesti katolicizma u Jugoslaviji (1922.-1946.)

‘Uspomene’ popratio bilješkama Stipe Kljajić”

 

Knjiga „Fabijan  Veraja, Nikola Moscatello Savjetnik Jugoslavenskog poslanstva pri Svetoj Stolici „Uspomene” u svijetlu dokumenata Doprinos povijesti katolicizma u Jugoslaviji (1922.-1946.) „Uspomene” popratio bilješkama Stipe Kljajić” bit će predstavljena u četvrtak 7. kolovoza u župi sv. Mihovila arkanđela u Dolu na otoku Hvaru. Predstavljanje knjige  ogranizira hvarski biskupski ordinarijat i župa Dol na otoku Hvaru. Knjiga je trinaesta po redu iz niza “Collectanea Croatico-Hieronymiana de Urbe”. Izdavač je “Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima”. Isti Zavod je nakladnik zajedno s „Crkvom u svijetu” iz Splita.  Trojica su glavnih protagonista  ovoga izdanja: Nikola Moscatello, Fabijan Veraja i Stipe Kljajić. Moscatellove “Bilješke” “Uspomene” (str. 19.-215.) koje je pisao 1959. godine, nekoliko godina prije smrti, bile su pohranjene u Rimu u rukopisu i u ovoj knjizi se prvi put objavljuju. Uspomene je popratio brojnim bilješkama doktorand mr. Stipe Kljajić s Hrvatskoga instituta za povijest iz Zagreba. Msgr. Fabijan Veraja svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije, dugogodišnji djelatnik Kongregacije za proglašenje svetima,  napisao je Predgovor (str. 5.-16.) i drugi dio knjige ”Uspomene” Nikole Moscatella u svijetlu dokumenata (str. 218.-415.).  I ova knjiga je, uz spomenute „protagoniste” autore, imala logistiku u više osoba i ustanova, bez čijeg doprinosa ne bi ju bilo moguće još objaviti.    

Knjiga je dragocjeni izvor za upoznavanje (ne)prilika vremena između Prvoga i Drugoga svjetskoga rata. Obiluje mnogim podatcima, dokumentima među kojima se većina njih prvi put objavljuju.

Nikola Moscatello je rođen 7. lipnja 1885. godine u Dolu na otoku Hvaru. U Splitu je kao pitomac Biskupskoga sjemeništa pohađao klasičnu gimnaziju i maturirao. Filozofsko-teološki studij završio je u Zadru 1903.-1907. Za svećenika Hvarske biskupije zaređen je u Hvaru 1. rujna 1907. godine. Dvije godine je bio župni pomoćnik u Starom Gradu (1907.-1909.) Studirao je i doktorirao teologiju na Sant’Apollinare u Rimu (1909.-1910). Budući da je Zavod sv. Jeronima bio zatvoren uslijed velikih političkih prijepora sve tamo od 1901.do 1911. godine, Moscatello je primao stipendiju od Zavoda sv. Jeronima. Za vrijeme studija u Rimu boravio je u njemačkome zavodu Santa Maria in Campo Santo (Collegio Teutonico u Vatikanu).  Nakon povratka iz Rima u Domovinu 1911. godine, imenovan je duhovnikom bogoslova u Centralnom bogoslovnom sjemeništu za Dalmaciju u Zadru. Uz tu službu vršio je i druge službe u Zadarskoj nadbiskupiji (kateheta, duhovnik u bolnici u Arbanasima, itd.). Godine 1917. preuzeo je službu profesora kanonskoga prava i povijesti na Zadarskoj teologiji. Te iste godine razriješen je duhovničke službe. Nakon što su talijanske vlasti vojno i politički zagospodarile Zadrom, Moscatello nije više mogao predavati u Zadru. Bio je „nepoćudan” novim vlastima. Od 1920. predaje na Šibenskoj gimnaziji. Imenovan je 31. prosinca 1921., crkvenim savjetnikom na jugoslavenskome veleposlanstvu pri Svetoj Stolici u Rimu.  Na toj službi ostao je do 1946. godine. „Bilješke” kako je sam nazvao svoje „Uspomene” opisuju to razdoblje. I nakon prestanka službe na Veleposlanstvu ostao je živjeti u Rimu. Preminuo je u rimskoj bolnici „Villa Stuart” na brdu „Monte Mario”, 13. srpnja 1961. godine. Pokopan je u grobnici Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu.

Programu predstavljanja knjige 7. kolovoza 2014., prethodi sv. misa zadušnica u crkvi Sv. Mihovila arkanđela u 19.30 sati. Sv. misu predvodi msgr. Slobodan Štambuk hvarski biskup. Nakon sv. mise, u istoj crkvi u 20.30 sati knjigu će predstaviti: hvarski biskup msgr. Slobodan Štambuk, profesor s Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu dr. Marko Trogrlić, mr. Stipe Kljajić s Hrvatskoga instituta za povijest u Zagrebu, rektor Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu msgr. Jure Bogdan i papinski nuncij u Berlinu msgr. Nikola Eterović nadbiskup.