Jesenski susret hrvatskih studenata u Rimu

naslovna-susret-studenataU nedjelju, 13. studenog 2016., uoči spomendana prvog hrvatskog kanoniziranog sveca, sv. Nikole Tavelića, svečanim euharistijskim slavljem obilježen je jesenski susret hrvatskih studenata u Rimu, te je, po običaju, predstavljen novi Hrvatski rimski adresar za akademsku godinu 2016./2017.

U zajedništvu s pedesetak svećenika, u ispunjenoj zavodskoj crkvi sv. Jeronima, euharistijsko slavlje je predslavio i propovijedao o. Dario Tokić, OCD, rektor crkve sv. Terezije od Djeteta Isusa u Rimu. Na samom početku sve je prisutne pozdravio rektor Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima preč. Bože Radoš. Više/più…

Hrvatski beskućnici posjetili crkvu sv. Jeronima u Rimu

img_9437U sklopu Europskoga festivala radosti i milosrđa skupina od pedesetak beskućnika i volontera iz svih dijelova Hrvatske posjetila je u petak, 11. studenoga Hrvatsku crkvu sv. Jeronima u Rimu, nakon što su prijepodne u Dvorani Pavla VI. u Vatikanu sudjelovali na posebnoj audijenciji s papom Franjom.  Više/più…

Jesenski susret hrvatskih rimskih studenata i proslava blagdana sv. Nikole Tavelića u nedjelju 13. studenoga 2016.

dulcicJesenski susret hrvatskih rimskih studenata i proslava blagdana sv. Nikole Tavelića održat će se u nedjelju 13. studenoga 2016. godine u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima u Rimu.

Koncelebriranu svetu misu na hrvatskome jeziku u 18.00 sati predvodi i propovijeda karmelićanin o. Dario Tokić, rektor crkve sv. Terezije od Djeteta Isusa u Rimu.

Nakon sv. mise, slijedi u crkvi predstavljanje Hrvatskog rimskog adresara 2016./2017. kojeg i ove godine izdaje Papinski hrvatski Zavod sv. Jeronima.

Molitva za pokojne na rimskome groblju Campo Verano

naslovna-svi-sveti-1Na svetkovinu Svih Svetih 1. studenoga 2016., hrvatska rimska zajednica pohodila je hrvatska grobišta na rimskom gradskom groblju „Campo Verano“. Na molitvi su sudjelovali svećenici i poglavari Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima, hrvatske redovnice u Rimu – sestre Milosrdnice sv. Vinka Paulskog i sestre Kćeri milosrđa Trećeg samostanskog reda sv. Franje, te vjernici laici. Više/più…

Spomen svih vjernih mrtvih 1. i 2. studenoga 2016., molitva na rimskome groblju Campo Verano

pb019449-001Na svetkovinu Svih Svetih u utorak 1. studenoga 2016., pohodit ćemo rimsko groblje Campo Verano. Kod Zavodske grobnice koja se nalazi u predjelu Pincetto Vecchio Riparto IV, u utorak 1. studenoga u 15.00 sati počinje molitva za sve naše pokojne. Nakon toga zaustavit ćemo se u molitvi kod grobova sestara milosrdnica i kćeri milosrđa.

.
Večernja sveta misa na hrvatskom jeziku u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima je u redovito u 18.00 sati.

.
U liturgijskom vodiču – direktoriju Biskupske konferencije za talijansku pokrajinu Lazio, za Svetkovinu svih Svetih piše tekst upućen svim svećenicima i odgovornima:

Više/più…

Doktorirala s. Marta Dajana Carti

s-marta-cartiU četvrtak, 27. listopada, na Papinskom sveučilištu Regina Apostolorum u Rimu doktorsku disertaciju obranila je s. Marta Dajana Carti iz družbe Sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog. Disertacija pod naslovom “Bioetika Benedikta XVI – novi bioetički model?” bavi se antropologijom relacionalnosti (antropologijom odnosa) Josepha Ratzingera i njenom primjenom u polju bioetike, istražujući njene posebnosti u odnosu na druge bioetičke modele. Pristupivši izvorima sinkronički, doktorandica je obradila više od 70 govora te enciklike u kojima je Benedikt XVI. / J. Ratzinger eksplicitno ili implicitno doticao bioetičku problematiku. Aktualnost i važnost teze prepoznati su u vrednovanju mogućeg doprinosa Ratzingerove antropologije u odnosu na temeljno značenje dimenzije relacionalnosti osobe. Ukoliko je ovaj pristup legitiman – morao bi imati i važne implikacije na bioetička pitanja poput pobačaja, eutanazije, presađivanja organa, istaknuto je u predstavljanju teze. Više/più…

Mjesečna duhovna obnova u svetištu Divino Amore

naslovnica

U subotu, 22. listopada 2016., na spomendan sv. Ivana Pavla II., svećenici studenti Papinskoga hrvatskoga zavoda sv. Jeronima, zajedno s rektorom preč. Božom Radošem i vicerektorom vlč. Markom Đurinom, te časnim sestrama i ostalim djelatnicama Zavoda, imali su duhovnu obnovu u svetištu Gospe od Božanske ljubavi (Divino Amore) kraj Rima. Duhovna obnova na početku nove akademske godine tradicionalno se održava u ovome znamenitom marijanskom svetištu, a održao ju je p. Mihály Szentmártoni DI, duhovnik Zavoda i profesor na Papinskom sveučilištu Gregoriana. Više/più…

Stjepanka Stanić nova doktorica moralne teologije

stjepanka-stanicSestra Stjepanka Veselka Stanić, milosrdnica provincije Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije – Zagreb, obranila je u petak, 14. listopada na Academiji Alfonsiani Papinskoga lateranskoga sveučilišta u Rimu, s ocjenom summa cum laude doktorsku disertaciju iz moralne teologije pod naslovom “La persona umana nell’ethos della misericordia secondo Giovanni Paolo II“ (Ljudska osoba u etosu milosrđa prema Ivanu Pavlu II.), izrađenu pod vodstvom prof. dr. Andrzeja S. Wodke, C.Ss.R. Ispitno povjerenstvo, uz mentora, sačinjavali su profesori Antonio Donato, C.Ss.R. i Edmund Kowalski, C.Ss.R.

Svečanom akademskom činu nazočili su s. M. Elizabeta Peršić, provincijalna poglavarica; s. M. Beatrica Kvakar, predstavnica vrhovne uprave sestara milosrdnica; s. Dilecta Api, delegata rimske delegature; s. Albertina Baćak iz Kongregacije za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života; s. Vianeja Kustura, zamjenica vrhovne poglavarice Kćeri milosrđa; vlč. Marko Đurin, vicerektor Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima te brojne susestre, prijatelji i kolege studenti. Više/più…

Doktorirao fra Ivica Jurić

ivica-juric-doktoratU Rimu je 13. listopada 2016. doktorirao magistar bogoslova Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja i profesor na KBF-u u Splitu fra Ivica Jurić. Na Papinskom pastoralnom institutu “Redemptor Hominis” Papinskoga lateranskog sveučilišta obranio je doktorsku tezu pod naslovom “Movimenti e ‘nuove comunita’ nelle parrocchie secondo le prospettive di ‘Redemptoris missio’; Le aggregazioni ecclesiali e il loro contributo missionario alla pastorale parrocchiale nell’Arcidiocesi di Split-Makarska (Croazia)” ili “Pokreti i nove zajednice u župama prema smjernicama ‘Redemptors missio’; Laičke skupine i njihov misionarski doprinos župnom pastoralu u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji”, pod mentorstvom prof. Paola Asolana, stekavši time akademski stupanj doktora znanosti iz područja humanističkih znanosti, polja teologije, sa specijalizacijom u pastoralnoj teologiji. U navedenoj disertaciji dr. Jurić se bavi problematikom mjesta i uloge crkvenih laičkih pokreta i novih zajednica u župnome pastoralu općenito, a na poseban način u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji. Više/più…

Znanstveni kolokvij o Faustu Vrančiću u Rimu

ch7a8628U Papinskom hrvatskom zavodu sv. Jeronima u Rimu u ponedjeljak, 3. listopada 2016. održan je znanstveni kolokvij o Faustu Vrančiću. Kolokvij su organizirali Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima, Projekt „Upoznajmo hrvatsku znanstvenu baštinu“ (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti) te Hrvatska udruga „Machinae novae“.

Na početku kolokvija rektor Zavoda preč. Bože Radoš pozdravio je sve sudionike i goste, među njima dvojicu veleposlanika Republike Hrvatske: Nevena Pelicarića (pri Svetoj Stolici) i Damira Grubišu (pri Talijanskoj Republici). Rekao je kako je Zavod rado prihvatio inicijativu da Zavod bude suorganizator znanstvenoga kolovija o Faustu Vrančiću povodom 400. obljetnice objavljivanja Vrančićeva djela „Machinae novae“ (Venecija 1615./1616.) i 421. obljetnice objavljivanja njegova petojezičnoga rječnika „Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum“ (Venecija, 1595.). K tomu treba pridodati i 441. obljetnicu Vrančićeva primanja u Bratovštinu sv. Jeronima u Rimu (1. siječnja 1575.), čiji je povijesni i pravni nasljednik suvremeni Zavod sv. Jeronima, istaknuo je rektor Radoš. Ovom je prigodom bio izložen treći svezak Knjige dekreta Bratovštine sv. Jeronima u kojoj je zabilježeno primanje Fausta Vrančića u Bratovštinu, a koji se čuva u Arhivu Zavoda. Više/più…