Oproštaj o. Ivana Fučeka isusovca s hrvatskom rimskom zajednicom

U nedjelju 5. prosinca 2010., koncelebriranu sv. Misu u 18.00 sati, u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima predvodio je i propovijedao o. Ivan Fuček SJ, profesor emeritus na Papinskome sveučilištu Gregoriana. Uz mnoge obveze i dužnosti, kroz 31. godinu boravka u Rimu, o. Fuček je bio i duhovnik Zavoda sv. Jeronima od 12. svibnja 1984. do 30. rujna 2001. g.

Na hrvatskome govornome području, uz profesorske, odgojiteljske i poglavarske službe, poglavito je prisutan po svojim brojnim teološkim knjigama, radovima i člancima… Održao je mnoštvo duhovnih vježbi, konferencija, duhovnih nagovora, predavanja na znanstvenim skupovima… Surađivao je svojim prilozima u više leksikona, enciklopedija, u raznim teološkim časopisima, itd. Istaknuo se kao duhovni vođa. Bio je članom teološke komisije pri Biskupskoj konferenciji Jugoslavije, Medjunarodne teološke komisije, Societas  ethica, teolog pri Apostolskoj pokorničarni u Rimu… Kroz svoje rimske godine mnoštvo puta je misio i propovijedao u hrvatskoj crkvi, aktivno je sudjelovao u svim važnijim pothvatima hrvatske rimske zajednice.

Ove godine u prosincu vraća se u Domovinu. Slavljenjem sv. mise o. Ivan Fuček se oprostio  s hrvatskom rimskom zajednicom i sa svećeničkom zajednicom u Zavodu sv. Jeronima.