Obrana doktorske disertacije vlč. Antuna Faltaka

U petak, 23. veljače 2024. godine na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu, vlč. Antun Faltak obranio je doktorsku disertaciju iz kanonskog prava. Tema disertacije je zloupotreba svijesti (L’abuso di coscienza e il suo rilievo per il diritto penale canonico. Una fattispecie presente ma non specificata). Uz mentora, prof. Damiana Astiguete, SJ., komisiju su činili prof. Marcelo Gidi, SJ., u svojstvu drugog cenzora te prof. Alan Modrić, SJ., kao predsjednik komisije.

Predstavljeni doktorski rad progovara o zloupotrebi savjesti kao fenomenu koji je prisutan u društvu i u Crkvi, ali dosad nije bio predmetom sustavnog i iscrpnog znanstvenog istraživanja.

U istraživanju koristio se multidisciplinarni pristup temi upravo iz razloga što se radi o fenomenu koji je tek u posljednje vrijeme postao temom istraživanja teološke znanosti, a onda i kanonskog prava.

Riječ je o zlouporabi usmjerenoj protiv osobe, odnosno protiv njezine savjesti u namjeri da se sebi ili drugima pribavi protupravna korist ili utjecaj a kojim se nanosi štetu žrtvi. Kod ovakve vrste zloupotrebe postoji motivacija koja pretpostavlja jasnu namjeru da se manipulira savješću drugih.

Tema izaziva sve veću pažnju u društvenom i crkvenom ambijentu s obzirom na sve veći pojavu sektaški određenih grupa i skupina koje, s namjerom ili bez nje, svoje članove metodama zloupotrebe savjesti vrbuju, asimiliraju, a onda podlažu idejama i ciljevima koje ti članovi sami po sebi nikada ne bi izabrali ili slijedili. Takve skupine posebno su opasne u Crkvi gdje pod vidom duhovnosti, moralnih i religioznih vrijednost, manipulacijskim metodama ograničuju slobodu svojim članovima tražeći od njih tajnost, apsolutnu poslušnost, nametnutu uniformiranost i idolatrijsko obožavanje i pokoravanje vodstvu.

Disertacija je izazvala veliki interes među crkvenim pravnicima i drugim pastoralnim djelatnicima koji se bave suzbijanjem različitih vrsta zloupotrebe.

Obrani su prisustvovali članovi obitelji i prijatelji doktoranda, biskup bjelovarsko-križevački mons. Vjekoslav Huzjak, članovi kolegija u kojima je boravio, Germanicuma et Hungaricuma te Papinskog irskog zavoda, zatim prijatelji iz župe Villa Adriana iz Tivolija gdje je pastoralno djelovao te drugi profesori i studenti rimskih sveučilišta.

Vlč. Antun Faltak svećenik je Bjelovarsko-križevačke biskupije, rodom iz župe svetog Brcka, Kalnik, a sada na službi u Biskupijskom ordinarijatu u Bjelovaru.

Foto: Renata Sedlar i Marijan Udina