Nikola Mladineo novi je doktor iz biblijskih znanosti i arheologije

mladineoNikola Mladineo, svećenik Porečke i Pulske biskupije, obranio je 10. travnja 2014. doktorsku disertaciju na Fakultetu biblijskih znanosti i arheologije Studium Biblicum Franciscanum Papinskog sveučilišta Antonianum. Tema radnje je “Abramo e la Morte. Sulla priorita della recensione breve del ‘Testamento di Abramo’: il contributo dei mss croati glagolitici e lo studio delle tradizioni giudaiche peritestamentarie” (“Abraham i Smrt. O prvotnosti kraće recenzije ‘Abrahamove oporuke’: doprinos hrvatskih glagoljskih rukopisa i studij židovskih peritestamentarnih tradicija”). Radi se o složenoj temi koja spaja biblijske studije s hrvatskom srednjovjekovnom apokrifnom književnošću. Radnju su vodili prof. Frederic Manns sa Studium Biblicum Franciscanum u Jeruzalemu kao mentor, te prof. Vesna Badurina Stipčević sa Staroslavenskog instituta u Zagrebu kao korelator. Ispitnu komisiju sačinjavali su prof. Frédéric Manns (mentor), prof. Ana Kovačević (predstavnica korelatora), prof. Vincenzo Lopasso i prof. Blažej Štrba, dok je sam čin moderirao dekan Fakulteta prof. Massimo Pazzini.

Nikola Mladineo rođen je 25. siječnja 1983. u Splitu te je odrastao u brojnoj kršćanskoj obitelji. Pohađa Nadbiskupijsku klasičnu gimnaziju “Don Frane Bulić” u Splitu gdje i maturira u lipnju 2001. Pošto je otkrio poziv na prezbiterat u kontekstu kršćanske inicijacije u neokatekumenskoj zajednici, iste godine je primljen u Biskupijsko misijsko sjemenište “Redemptoris Mater” u Puli gdje studira filozofiju i teologiju na Visokoj teološkoj školi Biskupijskog misijskog sjemeništa “Redemptoris Mater”. Još kao bogoslov, u listopadu 2007. započinje magisterij iz biblijskih znanosti i arheologije na Studium Biblicum Franciscanum u Jeruzalemu. Zaređen je za prezbitera 6. lipnja 2009. u Pulskoj katedrali od mons. Ivana Milovana. Sljedeće godine, u lipnju, stječe naslov magistra biblijskih znanosti i arheologije s radnjom na temu “La nascita di Melchisedek secondo il manoscritto di Vrbnik: confronto con le tradizioni della letteratura giudaica peritestamentaria” (“Rođenje Melkisedekovo prema rukopisu iz Vrbnika: usporedba s tradicijama židovske peritestamentarne književnosti”) pod vodstvom prof. Frederica Mannsa. Od početka akademske godine 2011-12 imenovan je prefektom za studije, a od 2013./2014. vicerektorom Biskupijskog misijskog sjemeništa “Redemptoris Mater” u Puli gdje i predaje na Visokoj teološkoj školi.