Molitva prve večernje s papom Benediktom XVI.

U subotu 1. prosinca 2012.,  u 17.30 sati, u bazilici sv. Petra u Vatikanu, sveti Otac Benedikt XVI. predvodi molitvu prve večernje prve nedjelje Došašća, uz sudjelovanje studenata papinskih rimskih (sve)učilišta, crkvenih Zavoda i drugih sveučilišta u Rimu. Za sudjelovanje u molitvi u bazilici, potrebno je imati ulaznicu (ulaznica je besplatna), na kojoj je označeno da se može ući od 16.00 sati pa nadalje. Zainteresirani mogu podići ulaznice u sakristiji crkve sv. Jeronima ili u uredu rektora Zavoda sv. Jeronima kod s. Ksenije.

Molitvi prve večernje Došašća prethodi molitvena priprava koja započima u 16.45 sati.