Koncert u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima u Rimu u sklopu Rimskog baroknog festivala

U petak 18. prosinca 2020. u sklopu Rimskog baroknog festivala (Roma Festival Barocco) u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima u Rimu održan je  koncert Baroknog ansambla ‘Festina Lente’ kojim je ravnao mo Michele Gasbarro. Na koncertu je izvedena Misa za 5 glasova i violine napuljskog skladatelja Antonia Nole (1644 – 1701?).

Misa za 5 glasova i violine Antonija Nole čuva se netaknuta i savršeno sačuvana u izvornom rukopisu iz sedamnaestog stoljeća u Glazbenom arhivu Oratorijanaca u Napulju (Girolamini).

Antonio Nola proživio je cijeli svoj život u Napulju. Rođen je 1642. godine, a u dobi od 10 godina postao je učenik Giovannija Salvatorea na Konzervatoriju Turchini. Surađivao je s glazbenicima crkve Girolamini u Napulji, među kojima su bili Giovanni Maria Trabaci, Scipione Dentice, Giovanni Maria Sabino, maestro kraljevske kapele Filippo Coppola i Erasmo di Bartolo (“Padre Raimo”). Obilna količina rukopisa sačuvana u knjižnici Kongregacije Oratorijanaca sv. Filipa Nerija u Napulju svjedoči o njegovom intenzivnom radu u ovoj prestižnoj instituciji, a rukopisi datiraju od 1665. godine sve do 1701. godine.

U ogromnoj produkciji Antonija Nole brojne su mise s raznim vokalnim i instrumentalnim sastavima: za 4 i 5 glasova s ​​orguljama; za 3, 4 i 5 glasova s ​​violinama, za dvostruki zbor za 8 i 9 glasova s violinama, do raskošnih misa za 4 zbora s instrumentima.

Misa za 5 glasova i violine koja je izvedena na koncertu pripremljena je za modernu izvedbu. Sastavljena je za ansambl od 2 soprana, alt, tenor i bas, 2 violine, basso continuo i orgulje.

Zbog pandemije, crkva je bila zatvorena za javnost, a koncert je bio prenošen uživo putem streaminga na web stranici festivala, a u narednim mjesecima će na 5. programu talijanske državne televizije (RAI 5) biti emitirana snimka koncerta.