Koncert Akademskog zbora Bazilike Srca Isusova PALMA iz Zagreba u subotu 8. veljače 2020. u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima

Akademski zbor Bazilike Srca Isusova PALMA iz Zagreba održat će koncert duhovnih skladbi u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima u subotu 8. veljače 2020. u 19.00 sati. Idućega dana, u nedjelju 9. veljače 2020. Zbor će pjevati navečer na svetoj misi u 18.00 sati na proslavi blagdana bl. Alojzija Stepinca koju će predvoditi kardinal Luis Francisco Ladaria Ferrer,

Program koncerta:

1. V. Lisinski: Cum invocarem
2. F. Dugan: Molitva
3. I. pl. Zajc: Ave Maria
4. Š. Marović: Zdravo tijelo
5. S. Zlatić: Duhovni stih
6. A. Klobučar: Tri minijature, Pastorala
7. A. Klobučar: Otče naš
8. F. Lučić: Missa Iubilaris, Kyrie
9. A. Vidaković: III. Staroslavenska misa, Slava
10. A. Klobučar: Hrvatska misa, Svet
11. L. Kilbertus: Misa sv. Katarine, Agnus Dei
12. F. Dugan: Preludij u a – molu
13. R. Matz: K suncu prosi
14. K. Kolb: Sva slava Ocu vječnomu
15. K. Odak: Svrši stopi moje