Karmelićanin o. Vinko Mamić novi doktor biblijskih znanosti

o.vinko-mamicKarmelićani o. Vinko Mamić obranio je doktorsku radnju na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu, u petak 2. prosinca 2011. godine. Naslov radnje je: Matthew’s response to an early missionary issue. Meaning and function of the parable of the workers in the vineyard (Matt 20:1-16)“ “Matejev odgovor na problem ranokršćanskih misionara – uloga i značenje prispodobe o radnicima posljednjeg sata (Mt 20,1-16)”. Mentor disertacije bio je prof. Massimo Grilli, a drugi relator prof. Roland Meynet. Najvažniji doprinos disertacije je u njenom tumačenju prispodobe, koja se ne odnosi na pitanje eshatološke nagrade, kako se to uvriježilo tumačiti, nego na konkretno pitanje izraslo iz prvih kršćanskih zajednica: i raniji će misionari, naime, kao i oni posljednji, dobiti onoliko koliko im je potrebno za život, a ne trebaju tražiti dodatnih povlastica za svoje služenje Gospodinu.

O. Vinko Mamić aktualni je provincijal Hrvatske karmelske provincije sv. oca Josipa i predsjednik Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica. Rođen je 21. siječnja 1963. u Novom Sadu. Godine 1977. završio je osnovnu školu u Petrovaradinu, a potom još dva razreda srednje škole u Novom Sadu. Zatim upisuje srednju elektrotehničku školu “Nikola Tesla”, smjer telekomunikacije, koju je završio 1981. Sljedeće godine upisao je Elektrotehnički fakultet u Novom Sadu. Godine 1986. pristupio je karmelićanima i odmah potom upisao studij teologije na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Pod vodstvom dr. Zvonimira Izidora Hermana diplomirao je 1993. s temom “Lk 10, 42 u novijoj egzegezi”. Rad je izabran za najbolji diplomski rad u akademskoj godini 1993./1994. i objavljen je pod istim naslovom u časopisu Bogoslovska smotra 1995. Za svećenika je zaređen 1993. godine. Magistrirao je 2001. na Papinskom biblijskom institutu “Biblicum” u Rimu. Od akademske godine 2002./2003. do 2005./2006. predavao je mariologiju na Papinskom fakultetu i Institutu za duhovnost “Teresianum” u Rimu. Svake godine u ljetnim mjesecima u različitim gradovima SAD-a održava stručne konferencije, predavanja i seminare iz područja Svetog pisma i duhovnosti.