Jesenski susret hrvatskih rimskih studenata i proslava blagdana sv. Nikole Tavelića u nedjelju 13. studenoga 2022.

Jesenski susret hrvatskih rimskih studenata i proslava blagdana sv. Nikole Tavelića održat će se u nedjelju 13. studenoga 2022. godine u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima u Rimu. Koncelebriranu svetu misu na hrvatskome jeziku u 18.00 sati predvodi i propovijeda fra Miljenko Šteko, gvardijan Međunarodnog zavoda Antonianum u Rimu, član Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja BDM.

Nakon sv. mise, slijedi u crkvi predstavljanje Hrvatskog rimskog adresara 2022./2023.