Godišnja vizitacija i sjednica Nadzornog odbora Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu

Pomoćni biskup banjalučki mons. dr. Marko Semren kao predsjednik Biskupskoga povjerenstva za Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima u Rimu, obavio je redovitu godišnju vizitaciju Zavoda od 9. do 12. siječnja 2023. Tih dana, od 9. do 11. siječnja 2023. održana je također i redovita godišnja sjednica Nadzornog odbora Zavoda na kojoj su, uz rektora Marka Đurina i vicerektora Marka Škrabu, sudjelovali njezini članovi: mons. Luka Tunjić, svećenik Vrhbosanske nadbiskupije, ravnatelj Papinskih misijskih djela u Bosni i Hercegovini, Miroslav Vidović, svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije i župnik župa Budimiri i Biorine te Richard Pavlić, svećenik Gospićko-senjske biskupije, župnik u Senju i profesor na Teologiji u Rijeci.

         Tijekom vizitacije, biskup Semren susreo se i obavio pojedinačne razgovore s upravom Zavoda, svećenicima pitomcima Zavoda, časnim sestrama i djelatnicima te obišao zavodsku imovinu. Završetak vizitacije u četvrtak 12. siječnja 2023. označila je svečana sveta misa koju je uz koncelebraciju rektora Marka Đurina, vicerektora Marka Škrabe te svećenika studenata predslavio biskup Semren, a nakon koje je uslijedio završni zajednički susret u prostorijama Zavoda.

         U prigodnoj homiliji, nadahnutoj, prije svega, na liturgijskim čitanjima dana (Heb 3,7-13; Mk 1,40-45), biskup se obratio svećenicima studentima te na primjeru dvojice velikih teologa i svetaca sv. Tome Akvinskog i sv. Bonaventure istaknuo nekoliko poticaja. Istaknuo je kako se u studiju teologije koja kao znanost teži objektivnosti, ne smije isključiti osobna unutarnjost. Tome je nadodao, referirajući se na primjer skolastičkih teologa kako, teologija kao osobna vježba intellectus fidei ne  može biti udaljena od duhovnog života te svjedočenja. Na kraju nabrojao je te protumačio nekoliko osobina koje bi jedan znanstvenik-teolog trebao posjedovati: otvorenost Duhu Svetom i njegovom djelovanju, čistoća srca, ispravna nakana i prava ljubav prema istini, velika i uporna marljivost, duh vjere, jednostavna poniznost i ponizna jednostavnost, poučljivost te pristup učenju moleći.

         Završni susret na kojem su uz biskupa vizitatora sudjelovali rektor, vicerektor i svećenici koji trenutno borave u Zavodu, započeo je uvodnim pozdravom, predstavljanjem statistika i pojedinosti iz zavodskog života te riječima zahvale rektora Đurina, a nastavljen je zaključnim obraćanjem i poticajima biskupa Semrena te raspravom.

 

         Ovu akademsku godinu u Zavodu započela su 22 svećenika studenta. Dolaze iz dvije suverene države (Hrvatska, Bosna i Hercegovina) te dvije biskupske konferencije (Hrvatska biskupska konferencija, Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine). Studiraju na devet crkvenih (sve)učilišta: Papinsko sveučilište Gregoriana: 10, Papinsko sveučilište svetog Križa: 4, Papinsko salezijansko sveučilište: 2, Alfozijanska akademija: 1, Papinsko sveučilište Antonianum: 1, Papinski atenej sv. Anselma: 1, Papinski institut za crkvenu glazbu: 1, Papinski orijentalni institut: 1, Fakultet kanonskoga prava Sv. Pio X – Venezia: 1.

         Studiraju: kanonsko pravo (7); dogmatska teologija (2); liturgika (2); svećenička formacija (1); crkvena povijest (1); pedagogija (1); ekumenska teologija (1);  moralna teologija (1); filozofija (1); komunikacija (1), katehetika (1), psihologija (1), crkvena glazba (1), kulturna dobra Crkve (1).

         U Zavodu trenutno boravi 7 magistara koji studiraju s ciljem postizanja doktorata; 15 svećenika studenata studira da bi postiglo akademski stupanj magistra.

         Svećenici studenti potječu iz hrvatskih (nad)biskupija: Zagreb (4), Đakovo – Osijek (5), Split – Makarska (4), Rijeka (1), Vrhbosna (3), Požega (1), Varaždin (1), Sisak (2), Križevci (1).

 

Mišel Kovačević

Foto: Marko Martić, Hrvoje Zovko