Fra Zlatko Vlahek doktorirao na Papinskom liturgijskom institutu sv. Anzelma

Član Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca fra Zlatko Vlahek u četvrtak 17. lipnja uspješno je obranio doktorsku radnju na Papinskom liturgijskom institutu sv. Anzelma.

Doktorski rad „Linguae vernaculae usurpatio valde utilis (SC 36,2). Per fare una traduzione ‚fideliter‘ dopo ‚Magnum principium‘“, sastavljen od četiri poglavlja bavi se problematikom prevođenja liturgijskih tekstova s izvorne latinske editio typica na narodne jezike. Doktorand, temeljeći svoje istraživanje na analizi crkvenih dokumenta, doktorskim radom daje znanstveni doprinos prevođenju liturgijskih tekstova. Vodeći se Motuproprijem pape Franje Magnum principium, istaknuo je važnost poštivanja samog izvornog teksta tj. književnog roda, zatim jedinstvenost jezika na koji se prevodi i specifičnost suvremenog čovjeka koji je primatelj poruke. Uzimajući u obzir ta načela (tres fideliter), fra Zlatko je u zadnjem poglavlju predložio određene kriterije koji mogu služiti kao niti vodilje biskupskim konferencijama i komisijama zaduženima za prijevode liturgijskih tekstova na narodni jezik. Držati se što vjernije tih kriterija može omogućiti postizanje vjernog prijevoda koji će ujedno biti prihvatljiv svim vjernicima.

Fra Zlatku mentor je bio prof. dr. José Antonio Goñi Beasoain de Paulorena. Uz njega su u ispitnom povjerenstvu bili rektor Papinskog atenea „Sveti Anzelmo“ prof. dr. Bernhard A. Eckerstorfer (OSB), predsjednik komisije i dekan Liturgijskog Instituta prof. dr. Jordi-Agustí Piqué i Collado (OSB), prvi cenzor i novoimenovani podtajnik Kongregacije za bogoštovlje i sakramente mons. Aurelio García Macías, te drugi cenzor prof. dr. Damasio Medeiros. Prisutni profesori u raspravi su istaknuli važnost bavljenja tematikom prevođenja liturgijskih tekstova budući da još uvijek nedostaju sistematski prijevodi liturgijskih knjiga u mnogim zemljama.

Na obrani doktorata, uz profesore i kolege s fakulteta, prisustvovali su i vikar Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca fra Tomislav Glavnik, u ime Generalne kurije Reda franjevaca konventualaca fra Leszek Łuczkanin, rektor Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu don Marko Đurin te ostala subraća franjevci na službi i studiju u Rimu.

 

Fra Zlatko Vlahek rođen je 29. srpnja 1985. u Varaždinu. Odrastao je u Župi Svete Marije Magdalene u Ivancu. Nakon završenog sjemeništa i srednje škole odlazi u Rim gdje je 2010. završio filozofsko-teološki studij na Papinskom fakultetu sv. Bonaventure. Licencijat iz franjevačke duhovnosti na istoimenom fakultetu, obranio je 2015. godine pod naslovom „I contributi liturgici di p. Girolamo Mileta alla sua famiglia religiosa“, a licencijat iz liturgike na Papinskom institutu sv. Anzelma 2016. godine pod naslovom „Linguae usurpatio valde utilis apud populum existere possit (SC 36,2). Il glagolitico croato alla luce del Concilio Vaticano II“. Nakon toga, upisao je doktorski studij na Papinskom liturgijskom institutu sv. Anzelma. Osim boravka u Rimu i u Hrvatskoj, fra Zlatko je pastoralno djelovao u Zambiji, Sjedinjenim Američkim Državama i Čileu. Govori talijanski, engleski, španjolski i njemački, a služi se francuskim i poljskim jezikom.

 

Trenutno je član Samostana sv. Antuna u Novom Marofu gdje je ujedno i župni vikar.