Fra Ivica Karlo Lapić obranio doktorat iz moralne teologije

Fra Ivica Karlo Lapić, OH, pripadnik Bolničkog reda sv. Ivana od Boga (milosrdna braća), obranio je 14. veljače 2019. na Teološkom fakultetu Papinskog sveučilišta Gregorijana u Rimu doktorsku disertaciju iz moralne teologije pod naslovom „Filoxenìa/Hospitalitas nella prospettiva etico-teologica come dimensione costitutiva dell’agire morale cristiano“ (Filoxenìa/Hospitalitas u etičko-teološkoj perspektivi kao konstitutivna dimenzija kršćanskog moralnog djelovanja) pod vodstvom mentora prof. dr. Miguela Yañeza, SJ. U ispitnome povjerenstvu su, uz mentora, bili i profesori João J. Vila-Chã SJ, kao cenzor, te prof. Paolo Benanti TOR, kao predsjednik ispitne komisije. Svečanom akademskom činu nazočili su doktorandova obitelj i rodbina, otac general Reda fra Jesus Etayo, otac provincijal fra Massimo Villa te broja braća redovnici i prijatelji.

Disertacija iz polja fundamentalne moralne teologije pridonosi dubljem promišljanu gostoljubivosti kao univerzalnog antropološkog fenomena u svjetlu kršćanske objave. Interdisciplinarnog je karaktera i strukturirana je u tri dijela: biblijski, filozofski i etičko-teološki dio. Istraživanje provedeno u disertaciji zaokružuje moralni horizont gostoljubivosti u kojem se ljudska sloboda konfigurira kao intencionalnost vjere. U biblijskom dijelu, kao i u filozofskom – oslanjajući se prvenstveno na dva autora: Emanuela Lévinasa i Paul Ricoeura, propitkiva temeljne strukture gostoljubivosti kao univerzalne antropološke kategorije u teološkoj relaciji kao i u svojoj intrinzičnoj antropološkoj dinamici. Na taj su način premise sveobuhvatne hermeneutike ljudskog gostoprimstva prikazane u svjetlu objave, u kojoj Kristovo otajstvo postaje teološko mjesto njenog potpunog i konačnog shvaćanja, a nasljedovanje (sequela) oblik njezina punog ostvarenja. Fenomenologija intersubjektivnosti daje nam „osobu u relaciji“ kao ontološki temelj gostoljubivosti koja, u svjetlu Objave, postaje hermeneutički put i sâm razlog njezine vjerodostojnosti. Dinamika međuljudskih odnosa u gostoljubivosti podrazumijeva postojanje-s-drugim i postojanje-za-drugog, u kontinuiranoj otvorenosti prema drugosti u agapičnom poretku. Ta dinamika u potpunosti ju upisuje u temelj registra kršćanskog moralnog djelovanja. Izvorni čovjek, pripovijedan biblijskom objavom, po gostoljubivosti je kadar uputiti na izvornu Božju nakanu kao čin svjesne i odgovorne slobode za dobrobit drugoga te kao dar i skrb, kadar svladati svaku stranost i otuđenost, čak i onu najradikalniju.

Fra Ivica Karlo Lapić iz Župe Gospe Sinjske, rođen je u Sinju 1968. gdje završava osnovnu školu. Maturira u Zagrebu te upisuje stomatološki fakultet, na kojem diplomira 1993. Iste godine stupa u Bolnički red svetog Ivana od Boga, u Hrvatskoj poznat kao Red milosrdne braće. God. 1998. upisuje teološki fakultet u Milanu na kojem diplomira 2003. Nakon svećeničkog ređenja obavlja službu bolničkog kapelana u duševnoj bolnici u Cernuscu sul Naviglio (Milano). Od 2006. do 2012. god. u Generalnoj upravi Reda u Rimu obavlja službu osobnog tajnika generalnog priora Reda, gdje u međuvremenu upisuje studij specijalizacije iz moralne teologije na Papinskom Sveučilištu Gregorijana te stječe akademski stupanj magistra znanosti iz teologije s područja moralne teologije. Od 2013. do 2017. obavlja službu kapelana u Općoj bolnici Sacra Famiglia u Erbi (Como) te definitora lombardijsko-venetske provincije sv. Ambrozija u Milanu. God. 2018 imenovan je priorom Centra S. Ambriogio u Cernuscu sul Naviglio (Milano) te definitorom i tajnikom iste provincije. Milosrdna braća, nakon gotovo stotinu godina, ponovno djeluju u Hrvatskoj, u Katoličkoj bolnici sveti Rafael na Strmcu (Nova Gradiška) u Požeškoj biskupiji.