DUHOVNA OBNOVA U SVETIŠTU DIVINO AMORE

U subotu, 21. listopada 2017., svećenici studenti Papinskoga hrvatskoga zavoda sv. Jeronima, zajedno s rektorom preč. Božom Radošem i vicerektorom vlč. Markom Đurinom, te časnim sestrama i drugim djelatnicama Zavoda, imali su duhovnu obnovu u svetištu Gospe od Božanske ljubavi (Divino Amore) kraj Rima.

Duhovna obnova na početku nove akademske godine tradicionalno se održava u ovome znamenitom marijanskom svetištu, a održao ju je p. Mihály Szentmártoni DI, duhovnik Zavoda.

U svom duhovnom nagovoru, u kojem je p. Szentmártoni razmatrao lik Blažene Djevice Marije, prigodno uz svetište i mjesec listopad. Istaknuo je kako je marijanska duhovnost ne nešto nametnuto, već duhovnost koja se kroz stoljeća pokazuje kao spontana, potrebna i svakom naraštaju poticaj za što snažnije sjedinjene s njenim Sinom Isusom. Svećenik nije samo onaj koji razmatra Mariju i utječe joj se, već i onaj koji, slijedeći Kristovu oporuku s Križa, uzima Mariju k sebi i isto je tako čuva i brani u ovome svijetu. Duhovnik je u svome je nagovoru također bio i osoban, podijelivši vlastito iskustvo konkretne Marijine blizine u molitvi i razmatranju pitanja vjere.

Nakon vremena predviđenoga za svetu Ispovijed i osobnu molitvu, svećenici Zavoda slavili su sveto euharistijsko slavlje u kripti crkve Santa Maria del Divino Amore (Cripta dell’Antico Santuario), a predslavio je rektor preč. Bože Radoš.

U svojoj se propovijedi duhovnik p. Mihály Szentmártoni osvrnuo na Isusov poziv da se ne sramimo priznati njegovima pred svijetom, jer naš izbor (biti ili ne biti njegov pred svijetom) odjekuje u Kraljevstvu Božjem (i on će priznati nas svojima pred Ocem nebeskim). Za to nam treba snaga Duha Svetoga bez kojega ne možemo prepoznavati trenutke i prilike u kojima smo pozvani priznati se Kristovima. Važno je da naše svjedočanstvo ne bude opasno, da nas ne zatvori u nas same a druge udalji od Krista, već da nas i druge približava Bogu, istaknuo je p. Szentmártoni.

Tekst: Matej Petrić

Foto: Marko Vuković