Doktorirao vlč. Oliver Jurišić

Na Papinskom sveučilištu sv. Tome Akvinskoga „Angelicum“ Oliver Jurišić, svećenik Vrhbosanske nadbiskupije obranio je doktorsku tezu iz filozofije pod naslovom „Epistemološka metateorija garancije Alvina Plantinge u komunitarnoj perspektivi“. Moderator teze bio je prof. Felipe Trigueros, O.P., a relator prof. Dominic Holz, O.P. Predsjednik povjerenstva bio je prof. Serge-Thomas Bonino, O.P., dekan Filozofskog fakulteta na Angelicumu. Obrani su prisustvovali mons. Pavo Jurišić, kanonik i profesor Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu, prof. Stipe Jurič, O.P., dekan Teološkog fakulteta na Angelicumu, preč. Bože Radoš, rektor Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima, svećenici studenti istoga Zavoda te drugih rimskih Zavoda, te obitelj i rodbina novoga doktora znanosti.Teza je podijeljena u četiri poglavlja. U prvom poglavlju teza se bavi pregledom filozofije američkog analitičkog filozofa religije Alvina Plantinge od njegovih prvih djela, pa do njegovog glavnog djela Garancija kršćanskog vjerovanja. U drugom predstavljeni su različiti filozofski i teološki pogledi koji su utjecali na Alvina Plantingu i njegovu filozofiju. Treće poglavlje posvećeno je epistemološkoj teoriji garancije Alvina Plantinge, njegovom epistemološkom modelu i pregledu filozofskih prigovora usmjerenih na Plantinginu teoriju i model. U četvrtom poglavlju se Plantinga teorija i model smještaju u filozofski okvir komunitarne perspektive koji je razvijen predstavljanjem filozofske teorije pravednosti političkog filozofa Johna Rawlsa i kritičkog osvrta na njegovu teoriju iz perspektive trojice filozofa: Michaela Sandela, Alasdaira MacIntyrea i Charlesa Taylora. Zaključni dio teze je posvećen formuliranju komunitarne teorije i modela i mjesto Plantingine teorije u komunitarnoj perspektivi. Oliver Jurišić rođen je 28. lipnja 1982. u Travniku, župa Pećine. Za svećenika je zaređen 2008. godine. Vršio je službu župnog vikara u župi Otinovci – Kupres i službu tajnika vrhbosanskog nadbiskupa Vinka kardinala Puljića. 2010. godine upućen je na postdiplomski studij iz filozofije na Papinskom sveučilištu sv. Tome Akvinskoga „Angelicum“ u Rimu gdje je magistrirao 2013. godine. Tijekom postdiplomskog studija boravio je u Papinskom hrvatskom zavodu sv. Jeronima. Trenutno je profesor filozofije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu i župnik u župi sv. Josipa na Marijin Dvoru u Sarajevu.

Foto: Zlatko Matić