Doktorirao vlč. Ivan Kunčević

Vlč. Ivan Kunčević, svećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije, obranio je u petak 1. prosinca 2023. na Papinskom visokom institutu za moralnu teologiju Alfonzijanskoj akademiji u Rimu doktorsku tezu pod naslovom „La vita matrimoniale come esperienza di crescita umana e maturazione cristiana. Una proposta integrale per l’accompagnamento dei coniugi cristiani“ (Bračni život kao iskustvo ljudskog rasta i kršćanskog sazrijevanja. Integralni prijedlog za praćenje kršćanskih supružnika) i stekao akademski naslov doktora moralne teologije. Komisijom za obranu doktorske disertacije presjedao je prof. dr. sc. Maikel Pablo Dalbem, CSsR, te su uz njega bili moderatorica teze prof. dr. sc. Cristiana Freni. te cenzor, ujedno i dekan Alfozijanske akademije prof. dr. sc. Antonio Donato, C.SsR. Ovom akademskom činu nazočili su doktorandova obitelj, rodbina, prijatelji i prijateljice; zajednice Papinskog kanadskog zavoda na čelu s rektorom, Jaroslawom Kaufmanom; zajednica Papinskog hrvatskog zavoda predvođena rektorom Markom Đurinom, i vicerektorom Markom Škrabom, članovi Škole za bračne savjetnike; svećenici studenti, časne sestre, te gosti iz Hrvatske, drugih zemalja i iz Rima.
Doktorska disertacija podijeljena je u četiri poglavlja. Svako poglavlje ima svoju metodu i svoje temeljno pitanje.
Prvo poglavlje govori o antropološkim preduvjetima za bračni život u svjetlu relacijske dimenzije. Ovo poglavlje dokazuje da ljudska narav nije tek supstancijalna, nego prije svega relacionalna. To znači da je osnovna i najdublja dimenzija čovjekova postojanja ne „Cogito, ergo sum“ (mislim dakle jesam), nego „mi dono, dunque sono (darujem se, dakle jesam)“. Ta antropološka perspektiva je neizostavna za naslov rada jer nudi viziju čovjeka, koji iako jest najsavršenije stvorenje, ipak ne može ostvariti svoj potencijal (ono što jest – biće sposobno za samonadilaženje) osim na način egzodusa od sebe prema drugome u dijaloškoj recipročnosti. Dakle, ostvarenje dostojanstva osobe se ostvaruje po darivanju u ljubavi. Budući da čovjek može rasti u ljudskosti i sazrijevati u vjeri tek ukoliko živi svoju slobodu (sposobnost za samoodređenjem vlastitog života) u skladu s istinom o sebi, sve rečeno u prvom poglavlju opravdanje je naslova: bračni život uistinu jest privilegirani put ljudskog rasta i kršćanskog sazrijevanja.
Da bi se mogao izraditi odgovarajući integralni prijedlog za praćenje kršćanskih supružnika, potrebno je bilo najprije ispitati današnje ozračje bračnoga života u Europi i analizirati vrijednosni sustav parova. Drugo poglavlje ne samo da da obuhvaća analizu vrijednosnog sustava u Europi u posljednjih 20ak godina, nego i postavlja hipoteze za promjene u vrijednosnom sustavu (individualizam, egoizam, hedonizam, narcisoidnost, manjak samopouzdanja i otuđenje) koje su ispitivane u konfrontiranju između moralne doktrine i 282 iskustva bračnih parova vezanih uz te hipoteze prikupljenih u istraživanju. Zabrinjavajući zaključci pokazuju koliko su bračni parovi potrebni praćenja na autentičan način od strane Crkve.
Nakon što je ustanovljeno kakvo je realno stanje bračnoga života današnjice u Europi i koji su utjecaji odgovorni za promjene u vrijednosnom sustavu obitelji, treće poglavlje pokušava odgovoriti koji su aspekti bračnoga odnosa i na koji način oni mogu biti potpunije življeni. Treće poglavlje govori ne samo o dalekom, neshvatljivom teorijskom idealu nego govori o aspektima bračnog odnosa u konkretnosti života: kako održati odnos postojanim? Koji su izazovi odnosa za cijeli život? Problemi u uzajamnosti odnosa; Pravo na blizinu i distancu u bračnom životu; percepcija supružnika u braku, i na kraju, bračni odnos življen u slobodi i vjernosti. Svaki od navedenih aspekata potkrijepljen je konkretnim iskustvima parova i stavljen u odnos prema jednim od darova Duha Svetoga. Zaključno, ustanovljeno je kako darovi Duha Svetoga savršeno odgovaraju aspektima bračnog života i predstavljaju svojevrsni milosni resurs koji se na čudesan i jedinstven način očituje u tolikim primjerima bračnoga života.
Četvrto poglavlje je glavni doprinos ove dizertacije –integralni prijedlog za praćenje kršćanskih supružnika. Ovo poglavlje pokušava dati odgovor na pitanje što Crkva u konkretnosti života, na biskupijskoj ili župnoj razini, može ponuditi kako bi postupno pretvarala svoju daljinu u blizinu bračnim parovima? Prijedlog obuhvaća detaljnu razradu koja objašnjava zašto upravo takav način najbolje odgovara ontologiji, antropologiji, psihologiji, i vremenu u kojemu živimo i uključuje upute, maksimalno pojednostavljene, za pristup praćenja osoba u skladu s pristupom fokusiranom na osobu Karla Rogersa.
Ovaj rad nastao je iz svijesti kako bračni životu unutar moralne teologije treba jako puno specifičnih doprinosa da bi promijenio dosadašnju prevladavajuću perspektivu prema kojoj bračni i obiteljski moral više neće biti svodiv samo na pitanje seksualnosti (tj. čina koji su moralno dopušteni ili nedopušteni), nego grana moralne teologije koja zaranja koliko je moguće u postojanje, u beskraj relacijske stvarnosti koji je transformativnog i transcendentalnog karaktera odnosno iskustvo ljudskog rasta i kršćanskog sazrijevanja.
Vlč. Ivan Kunčević rođen je 18. lipnja 1993. u Mosbachu (Njemačka) od oca Boška i majke Ane r. Jokić. Osnovnu je školu pohađao u Privlaci, a Opću gimnaziju završio u Vinkovcima. Nakon toga upisuje filozofsko-teološki studij na Katoličkom-bogoslovnom fakultetu i pristupa Bogoslovnome sjemeništu u Đakovu. Za đakona biva zaređen 22. listopada 2017. godine u Đakovu, a potom svoj đakonski praktikum vrši u Župi svetog Petra i Pavla apostola u Osijeku. Za svećenika je zaređen u đakovačkoj katedrali na Petrovo 2018. Svoje mladomisničko geslo oblikovao je nadahnut redcima Psalma: »Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina i ne zaboravi dobročinstva njegova« (Ps 103,2). Mladu misu slavio je 29. srpnja 2018. u rodnoj Župi svetog Martina biskupa u Privlaci. Te godine, danom 21. kolovoza, imenovan je župnim vikarom u Župi Svih Svetih u Đakovu. Dekretom nadbiskupa Đure Hranića, u ljeto 2019. razriješen je službe župnog vikara Župe Svih Svetih u Đakovu te upućen u Rim na poslijediplomski studij iz moralne teologije. Ondje je završio magisterij 2021. godine radom o temi „La dimensione relazionale del matrimonio. Una lettura antropologica e morale“ (Relacijska dimenzija braka. Antropološki i moralni pristup). Paralelno s upisom doktorata pohađa trogodišnji dopunski studij Scuola Italiana Consulenti della Coppia e della Famiglia (SICOF) u Rimu. Od jeseni 2023. pohađa Specijalistički studij Propedeutika psihoterapije i teoterapije na KBF-u u Đakovu.

Foto: Mate Žilić