Doktorirao vlč. Denis Barić

Vlč. Denis Barić

Na Papinskom sveučilištu Salesiana u Rimu u četvrtak 2. prosinca 2010. uspješno je obranio doktorat iz teologije, sa specijalizacijom iz katehetike, svećenik zagrebačke nadbiskupije vlč. Denis Barić. Doktorsku disertaciju naslovljenu “L’Insegnante di Religione Cattolica in un contesto di cambiamenti socio-religiosi. Ricerca empirica sulla formazione degli Insegnanti di Religione Cattolica nell’Arcidiocesi di Zagabria in Croazia”

(Vjeroučitelj u kontekstu društveno-religioznih promjena. Empirijsko istraživanje o formaciji vjeroučitelja u Zagrebačkoj nadbiskupiji u Hrvatskoj) izradio je pod vodstvom mentora prof. Francis-Vincenta Anthonya, SDB. U ispitnoj komisiji, uz prof. Anthonya, bili su prof. Flavio Pajer, FdSC, i prof. Zelindo Trenti, SDB.

Disertacija je podijeljena u tri dijela. U prvom dijelu, Barić analizira povijesne činjenice društveno-religioznog konteksta u Hrvatskoj i njihovu povezanost s predmetom katoličkog vjeronauka i profesijom vjeroučitelja. Stavljajući poseban naglasak na društveno-religiozne promjene posljednjih dvadeset godina, te na izazov koji su iste stavile pred Crkvu i njezino djelovanje na društvenom planu, autor posebnu pozornost usmjerava na pitanja uvođenja katoličkoga vjeronauka u hrvatski školski odgojno-obrazovni sustav, kao jednim od odgovora Katoličke crkve na društveno-religiozne promjene u Hrvatskoj, te podrobno analizira figuru vjeroučitelja i njegov pravni položaj unutar školskog odgojno-obrazovnog sustava.

U drugom dijelu, Barić je usmjeren na empirijsku analizu formacije vjeroučitelja u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Naime, na temelju postojećih dokumenata i izvora, na jednom mjestu objedinjuje informacije o tijeku inicijalne i permanentne formacije vjeroučitelja, koje su mu poslužile za neposredni pristup u izradi upitnika kojega je primijenio tijekom istraživanja, a koje je ostvareno kao istraživanje anketnog tipa, s kombinacijom korištenja podataka kvantitativnog i kvalitativnog tipa. Testirajući postavljene istraživačke hipoteze o formaciji vjeroučitelja, točnije o tome koliko je formacija vjeroučitelja u suglasju s tijekom društveno-religioznih promjena u Hrvatskoj, te koliko utječe na identitet vjeroučitelja u Zagrebačkoj nadbiskupiji i pridonosi kvaliteti katoličkog vjeronauka unutar hrvatskog obrazovnog sustava, Barić rabi statističke i multivarijantne analize, kao što su frekvencijska analiza, iskazivanje prosjeka rezultata i pripadajućih raspršenja, uspoređivanje statističkih značajnosti u dobivenim ishodima u odnosu na one očekivane, ili značajnosti u ishodima različito formiranih skupina. Narav prikupljenih podataka, svojom kvalitetom priskrbila je mogućnost uporabe i složenijih statističkih postupaka temeljenih na uspoređivanjima prosjeka i variranja rezultata.

U posljednjem dijelu, koje donosi kritičko i argumentirano prosuđivanje rezultata dobivenih istraživanjem, autor iznosi neke teološko-odgojne odrednice vezane uz planiranje i provedbu formacije vjeroučitelja u budućnosti u Zagrebačkoj nadbiskupiji.

Vlč. Denis Barić rođen je 1977. godine. Nakon završenog studija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, 29. lipnja 2002. zaređen je za svećenika Zagrebačke nadbiskupije, nakon čega je imenovan župnim vikarom u župama Glina, Maja, Mala Solina i Viduševac. U jesen 2004. poslan je dekretom zagrebačkog nadbiskupa kard. Josipa Bozanića na postdiplomski studij na Papinsko sveučilište Salesiana u Rimu, gdje 2007. pod vodstvom prof. Gianfranca Venturija postiže magisterij na temu “Linguaggio e comunicazione catechistica e liturgica. Singolarità e corrispondenza” (Katehetski i liturgijski jezik te komunikacija. Osobitosti i podudaranje). Tijekom studija u Rimu boravi u Papinskom hrvatskom zavodu sv. Jeronima. Trenutno je na službi u Tajništvu Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije.

1 comment to Doktorirao vlč. Denis Barić