Doktorirao varaždinski svećenik Mario Kopjar

kopjar2Svećenik Varaždinske biskupije Mario Kopjar uspješno je obranio doktorsku tezu “Abitare la Parola vivente. Lo spazio postmoderno e la dinamica della parola nella liturgia” (Nastaniti živu Riječ. Postmoderni prostor i dinamika riječi u liturgiji) u utorak, 5. lipnja 2012., na Papinskom ateneju sv. Anzelma (Pontificio Ateneo Sant’Anselmo) u Rimu. Moderator teze bila je prof. Stella Morra, a korelatori prof. Cyprian Krause i prof. Andrea Grillo.

Doktorski rad podijeljen je na tri dijela. Prvi dio na specifičan način obuhvaća postmodernu u općem smislu te u prvom poglavlju vlč. Kopjar govori o općem odnosu između moderne i postmoderne, kao i o arhitektonskom izražaju u prostoru postmoderne. Drugo poglavlje obrađuje tematiku prostora i vremena u svakidašnjem životu. Detaljnim raspravama o socijalnom, antropološkom prostoru kao i o dimenziji estetike, vlč. Kopjar produbio je dimenziju prostornosti i vremenitosti u arhitekturi postmoderne. Prvi dio zaključuje trećim poglavljem u kojem govori o simbolici i njezinom izričaju u postmodernoj.

U drugom dijelu koji obuhvaća kriteriologiju vlč. Kopjar govori o socio-kulturološkim kriterijima prostora i vremena kao i o odnosu pojedinca s prostorom i vremenom kao temom prvog poglavlja. Drugo poglavlje obuhvaća teološke kriterije u odnosu prema prostoru i arhitekturi, u kojem se ističu tri dimenzije: čovjekov odnos s Bogom, odnos između teologije i arhitekture te nastanjenost i slavlje u prostoru, tj. nastanjene pod vidikom komunikacije. Sveukupnost cjeline vlč. Kopjar u zaključnom dijelu produbljuje detaljnim umjetničkim kriterijima koji se odnose na arhitekturu i liturgiju.

Dok drugi dio obuhvaća temeljne kriterije za građenje i adaptaciju crkvenih prostora, u trećem dijelu vlč. Kopjar predstavlja kompletnu konstrukciju “doma za živuću riječ”.

Treći dio podijeljen je u tri poglavlja. Prvo poglavlje govori o dinamici riječi u prostoru u kojem se uspoređuju dva koncila: Tridentinski i Drugi vatikanski koncil s posebnim naglaskom na “žarišta” za navještaj Božje Riječi u liturgijskom prostoru. U drugom poglavlju, vlč. Kopjar tumači crkveni prostor između moderne i postmoderne, s posebnim osvrtom na gradnju crkava današnjice. Treće poglavlje je doprinos vlč. Kopjara u teološkoj liturgiji u odnosu prema postmodernom prostoru. Tom tezom vlč. Kopjar prikazao je temeljne točke i odrednice koje se moraju slijediti u realizaciji crkvenog prostora koji bi uvijek bio aktualan i koji odgovara na senzibilitet postmoderne.

Novi doktor teologije vlč. Mario Kopjar svećenik je Varaždinske biskupije, rodom iz župe Oštrice. Nakon mature na Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, 1996. godine započeo je filozofsko-teološku formaciju na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, da bi nakon 2. godine studija i odsluženja vojne obveze, u kolovozu 1999. godine bio upućen od prvog varaždinskog biskupa Marka Culeja na dodiplomski studij u Rim gdje je kao pitomac Papinskog zavoda Germanicum et Hungaricum do 2002. godine bio student Papinskog sveučilišta Gregoriana. Nakon đakonskog ređenja u Rimu i postignute diplome, 2002. godine upisuje poslijediplomski studij iz liturgike na Papinskom institutu liturgike u Rimu.

Za svećenika Varaždinske biskupije zaređen je 21. lipnja 2003. godine. Stupanj magisterija postiže 2005. godine na Papinskom institutu liturgike “Sant’Anselmo” u Rimu. Po povratku u domovinu, djeluje dvije godine u službi župnog vikara u Varaždinu. Od 2007. do 2008. godine bio je župnik u Murskom Središću. Varaždinski biskup msgr. Josip Mrzljak 2008. godine šalje ga na doktorski studij u Rim.

Uz generalnog vikara Varaždinske biskupije mons. Ivana Godinu te rektora Papinskog zavoda Teutonicuma u Vatikanu dr. Hansa Petera Fischera, gdje je vlč. Kopjar živio tijekom doktorskog studija, i članove Zavoda, rektora Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima msgr. Juru Bogdana i članove hrvatske rimske zajednice svećenika i studenata, obrani su nazočili i rektor zagrebačke katedrale preč. Josip Kuhtić, prebendar i marčanski arhimandrit dr. Zvonimir Kurečić, župnik župe Oštrice vlč. Ivica Horvat, zatim vlč. Juraj Kopjar i vlč. Vjekoslav Meštrić, stric i bratić vlč. Marija, te njegova obitelj – roditelji Katarina i Antun, brat Dražen, šogorica Jasna te nećakinje Patricia i Lukrecia. (IKA).