Doktorirao vlč. Renato Kučić

Svećenik Krčke biskupije don Renato Kučić obranio je 5. srpnja 2012. na „Papinskome Institutu Ivan Pavao II. za studije o braku i obitelji“ pri Lateranskom Sveučilištu u Rimu doktorsku disertaciju na temu La comunità nel pensiero di René Girard. Dalla comunità fondata sull’unanimità del meccanismo della vittima espiatoria alla comunità cristiana fondata sul sacrificio di Cristo. Mentor radnje bio je profesor Furio Pesci.

Kučićev doktorski rad je podijeljen u tri cjeline. U prvoj je predstavljena misao René-a Girarda, sadržana u njegovim najvažnijim djelima. Naglasak je stavljen na teme vezane za njegovu teoriju o trokutastoj strukturi mimetičke žudnje (1. poglavlje); Nastanak mitova, žrtvenih obreda i žrtvenog mehanizma (2. poglavlje); Predstavljanje Girardova „viđenja“ prosudbe – židovsko – kršćanske kulture (3. poglavlje). U drugoj cjelini autor obrađuje Giradovu teoriju o utemeljenju zajednice na nasilju koje ujedinjuje, započinjući s predstavljanjem zajedničkih elemenata u mitovima i stereotipa progona (4. poglavlje). Potom opisuje žrtvenu krizu i obred viđen od strane zajednice (5. poglavlje), te na kraju ističe ujedinjavajući učinak nasilja koje utemeljuje zajednicu (6. poglavlje). Treća cjelina doktorskoga rada posvećena je temi kršćanske zajednice koja je utemeljena na Kristovoj žrtvi, koja objelodanjuje žrtveni mehanizam (7. poglavlje) i po trijumfu Križa (8. poglavlje) utemeljuje novu zajednicu na “novoj i jedinoj” žrtvi, nudeći čovjeku novi model u Imitatio Christi (9. poglavlje).

U ispitnome povjerenstvu na obrani doktorata bili su profesori s Instituta: Stephan Kampowski – predsjednik, Furio Pesci – moderator, Gilfredo Marengo, Jose Granados i  Przemyslaw Kwiatkowski. Uz njih, ovom svečanom akademskom činu nazočili su njegova majka i brat, članovi Papinske Crkvene Akademije i njezin predsjednik nadbiskup mons. Beniamino Stella, rektor Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima msgr. Jure Bogdan, svećenici Krčke biskupije Robert Zubović, Saša Ilijić i Luka Paljević, te ostali prijatelji iz Rima.

Don Renato Kučić iz Cresa, rodio se u Malome Lošinju 1978. godine. Kao sjemeništarac Krčke biskupije boravio je u Dječačkome sjemeništu na Šalati u Zagrebu gdje je završio srednju školu (1993.-1997.) u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji s pravom javnosti u Zagrebu. Kao bogoslov Krčke biskupije u Riječkome bogoslovnome sjemeništu, filozofsko-teološki studij započeo je na Teologiji u Rijeci 1997. do 2000. godine. Boraveći u Rimskome velikome sjemeništu na Lateranu, studij je nastavio u Rimu na Papinskome lateranskome sveučilištu od 2000. do 2002. godine. Teologiju je diplomirao 2002. godine. Nakon toga, ostavši u istome sjemeništu, nastavio je studij na Lateranskome sveučilištu na «Istituto Giovanni Paolo II. per studi sul matrimonio e famiglia».

Za đakona Krčke biskupije zaredio ga je kardinal Camillo Ruini papinski generalni vikar za rimsku biskupiju 2003. u bazilici sv. Ivana na Lateranu. Svećenički red na naslov Krčke biskupije podijelio mu je msgr. Valter Župan biskup krčki 2004. u Krku, u katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije. U Zavodu sv. Jeronima boravio je 2004.-2005. godine.

Magistrirao je 2005. Naslov teze za magisterij: «La vocazione religiosa nell’educazione familiare alla luce della Familiaris consortio».

Nakon magisterija vratio se u svoju Domovinu. Do 2009. godine vršio je nekoliko službi: vicerektor u Bogosloviji u Rijeci, župni vikar u Cresu i župnik u Vrhu.

U jesen 2009. primljen je u Papinsku crkvenu akademiju. Uz formaciju i boravak u Papinskoj Crkvenoj Akademiji te studij doktorata na „Institutu Ivan Pavao II. za brak i obitelj“, od 2009. do 2011. pohađa predavanja iz kanonskog prava na Angelicumu – Papinskome sveučilištu sv. Tome Akvinskog. Djeluje u diplomatskoj službi Svete Stolice.