Vlč. Krunoslav Novak doktorirao s područja znanosti društvene komunikacije

Krunoslav Novak

Na Papinskom salezijanskome sveučilištu u Rimu, na Fakultetu znanosti društvene komunikacije, u utorak 25. rujna 2012., uspješno je obranio doktorat iz područja znanosti društvene komunikacije Krunoslav Novak, svećenik Varaždinske biskupije. Doktorsku disertaciju naslovljenu “Identità religiosa dei giovani. Comunicazione massmediale e interpersonale quali fattori di influenza nella costruzione di identità. Una ricerca sui giovani nella diocesi di Varaždin in Croazia.” (Religiozni identitet mladih. Medijska i interpersonalna komunikacija kao čimbenici koji utječu na izgradnju identiteta. Istraživanje o mladima Varaždinske biskupije u Hrvatskoj), izradio je pod vodstvom mentora prof. Franca Levera i prof. Alessandre Rimano. Uz njih, u ispitnome povjerenstvu bili su profesori: vicerektor sveučilišta Gianfranco Coffele (predsjednik) i Renato Mion te  tajnik sveučilišta Jaroslaw Rochowiak.

Istraživanje, koje je provedeno na reprezentativnom uzorku srednjoškolaca s područja Varaždinske biskupije, doktorand je utemeljio na teorijskim postavkama s područja socijalne psihologije, te psihologije društvene komunikacije. Disertacija je podijeljena u tri dijela. Prva dva dijela predstavljaju teorijsku osnovu za treći dio, koji donosi rezultate samog istraživanja. Autor najprije obrađuje pojmove koji se odnose na socijalizaciju mladih i njihov identitet (prvi dio). Posebni naglasak stavljen je pri tome na proces religijske socijalizacije i religijskog identiteta. Autor istražuje ulogu obitelji, škole, prijatelja, Crkve i sredstava društvene komunikacije. U drugom dijelu rada predstavljene su teorijske postavke na kojima se temelji upitnik za provedeno istraživanje. To su teorija s područja psihologije društvenih komunikacija Personal influence, te dvije teorije s područja socijalne psihologije: Teorija kognitivne disonance kao i Teorija univerzalne strukture vrijednosti. U trećem dijelu predstavljeni su rezultati samog istraživanja koji uključuju količinu i svrhu korištenja medija, vrijednosnu ljestvicu i religioznost mladih, važnost koju oni sami pridaju pojedinim osobama u njihovom načinu poimanja i življenja vjere, te utjecaj samih medija komunikacije kad se radi o stvarnostima koje se odnose na smisao života, religioznost i osobne stavove u odnosu na utjecaj drugih oblika komunikacije.

Vlč. Krunoslav Novak iz župe Selnica, rođen je u Čakovcu 1974. godine. Nakon završenog studija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, 1999. zaređen je za svećenika Varaždinske biskupije, nakon čega je imenovan župnim vikarom u župi Nedelišće, a 2000. upraviteljem župe Kneginec. U jesen 2002. u Rimu na Papinskom Salezijanskom sveučilištu upisuje postdiplomski studij s područja znanosti društvene komunikacije, gdje pod vodstvom prof. Tedeusza Lewicki 2005. postiže magisterij na temu „Lik suvremenog sveca u interpretaciji produkcijske kuće LuxVide“. Nakon položenog magisterija vratio se u Varaždinsku biskupiju, u kojoj formira i vodi Ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije do 2008. godine. Odredbom varaždinskoga biskupa msgr. Josipa Mrzljaka ponovno odlazi u Rim te na istom sveučilištu upisuje doktorski studij na Fakultetu znanosti društvene komunikacije. Tijekom studija u Rimu boravio je u Papinskom hrvatskom zavodu sv. Jeronima.