Doktorirao isusovac o. Željko Paša DI

pasaO. Željko Paša iz Molva, svećenik Družbe Isusove, obranio je na svetkovinu Presvetog Srca Isusova, 7. lipnja 2013. na fakultetu Orijentalnih crkvenih znanosti Papinskog orijentalnog instituta u Rimu doktorat iz patrističke teologije. Doktorska disertacija je na engleskom i arapskom jeziku pod naslovom: “Knjiga korisnog biserja: O temeljima vjere i dogmi”, napisana pod vodstvom moderatora prof. Samira Khalila, isusovca iz Bejruta. Disertacija je kritičko izdanje i rekonstrukcija nestorijanske dogmatike Ebeda Jesusa, posljednjeg crkvenoga oca iz sirske patrologije.

Željko Paša rođen je 1971. u Molvama. Studirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. U Družbu Isusovu stupio je 1992. U ljeto 1996. stekao je diplomu iz filozofije na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu, a iz teologije na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu u ljeto 2002. U jesen 2004. započinje svoj prvi specijalistički studij u Egiptu, u Kairu, gdje u ljeto 2006. završava studij arapskog jezika i književnosti te islamskih znanosti. U jesen 2008. počinje magistarski studij iz grčko-patrističke teologije na Papinskom orijentalnom institutu u Rimu gdje je magistrirao u ljeto 2010. (IKA).