Doktorirao don Tomislav Zečević

Don Tomislav Zečević, svećenik Riječke nadbiskupije, u četvrtak 16. svibnja 2019. stekao je naslov doktora biblijske teologije na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu obranivši disertaciju pod naslovom ,,Crkva kao sveti hram Božji. Egzegetsko-teološka studija 1Kor 3,10-17 i Ef 2,19-22”.

Komisija za obranu doktorske disertacije bila je u sastavu prof. Scott Brodeur (mentor), prof. Vasile Babota (relator) i prof. Fabrizio Ficco (predsjednik komisije).

Obrani su prisustvovali Bože Radoš, rektor Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima, svećenici studenti istoga Zavoda te drugih rimskih Zavoda, te braća i sestre, župljani i prijatelji novoga doktora znanosti.

U sedam poglavlja disertacije, don Tomislav Zečević predstavio je kroz metaforu hrama doprinos pavlovske ekleziologije širem pogledu na Crkvu kao na živu zajednicu vjernika u kojoj prebiva Bog, što upućuje na činjenicu da kršćanska zajednica predstavlja živo Božje svetište. Uspoređujući Prvu poslanicu Korinćanima i Poslanicu Efežanima, u kojoj nalazimo metaforu Crkve kao Božjega hrama i svetoga hrama, naznačio je razvoj pavlovske ekleziologije od autentičnih proto-Pavlovih do neautentičnih deutero-Pavlovih poslanica. Razvoj pavlovske ekleziologije svjedoči za razvoj ekleziologije od vremena Prve Crkve do post-apostolskih vremena.

Don Tomislav Zečević rođen je 22. rujna 1979. u Sinju, a dolazi iz sela Maovice kraj Vrlike. Nakon završene Ekonomske škole i tijekom studija na Ekonomskom fakultetu u Rijeci ulazi kao bogoslov u Bogoslovno sjemenište Ivana Pavla II. u Rijeci te završava ekonomski i teološki studij u istom gradu. Zaređen je za svećenika riječke nadbiskupije 2007. godine. Naslov magistra biblijske teologije stekao je 2011. godine na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu. Od 2014. godine predaje na područnom studiju Teologije u Rijeci (KBF Zagreb), a od 2017. godine imenovan je za župnog upravitelja župa Fužine i Lič u Riječkoj nadbiskupiji.