Doktorirala Zorica Maros

Zorica Maros obranila je na Papinskoj Akademiji Alfonsiana u Rimu, 23. siječnja 2013. doktorsku radnju iz moralne teologije. Naslov doktorske radnje je: „Affrontare la violenza nei conflitti etnici: È possibile parlare del perdono come obbligo morale?”. (Sučeljavanje s nasiljem u etničkim sukobima: je li moguće govoriti o oprostu kao moralnoj obvezi?). Mentor tijekom doktorskog studija bio je prof. S. Rehrauer, a drugi moderator prof. M. McKeever.

Na istoj Akademiji g. Maros postigla je i magistarski rad, nakon čega upisuje doktorat. Od 2010. godine angažirana je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu kao asistent na Katedri Moralne teologije. G. Zorica Maros studirala je teologiju na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji odnosno današnjem Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu i postigla stupanj bakaleureata 2004. godine. (kta/v.v.).