Doktorirala sestra Silvana Fužinato

Na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu, u petak 3. listopada 2014., s. Silvana Fužinato redovnica Družbe Presvetog Srca Isusova, uspješno je obranila doktorsku disertaciju pod naslovom “Tra fede e incredulita. Studio esegetico-teologico di Gv 5 in chiave comunicativa” (Između vjere i nevjere. Egzegetsko-teološki studij Iv 5 u komunikacijskoj perspektivi). U ispitnoj komisiji bili su prof. Mario Lopez Barrio, DI (moderator), prof. Javier Lopez, DI (drugi relator) i prof. Elzbieta Obara (Predsjednica ispitnog povjerenstva).

Uz roditelje, brata i sestru s obitelji, rodbinu i prijatelje te poznanike koji studiraju i žive u Rimu, na obrani su bile i sestre iz Vrhovne uprave Družbe s. Felicita Špehar, s. Dobroslava Mlakić i s. Kristina Tunić, predvođene s. Nives Stubičar, vrhovnom glavaricom.

Disertacija je podijeljena u tri dijela i šest poglavlja. U prvom dijelu s. Silvana donosi povijesni presjek tumačenja Ivanova izvještaja o ozdravljenu uzetoga (Iv 5, 1-47), od crkvenih otaca do danas, s posebnim naglaskom na različite karakterne značajke uzetoga koje iz njih proizlaze. U drugom dijelu autorica pristupa sintaktičko-semantičkoj analizi navedenog izvještaja u kojoj, za razliku od većine autora, prikazuje uzetoga u pozitivnom svjetlu, kao onoga koji poput Nikodema, Samarijanke i kraljeva službenika, u susretu s Isusom te u poslušnosti njegovoj riječi započinje svoj put vjere. U trećem dijelu posvećenu pragmatičkoj analizi autorica prikazuje uzetoga kao model vjere s kojim su pozvani identificirati se čitatelji i slušatelji svakoga vremena.

S. Silvana Fužinato rođena je 16. svibnja 1981. godine u Prnjavoru kod Banje Luke. Osnovnu školu završila je 1996. u Prnjavoru, a Žensku opću gimnaziju sestara milosrdnica u Zagrebu 2000. godine. Prve zavjete položila je 14. kolovoza 2002. godine, a doživotne šest godina kasnije. Studij Teologije u Rijeci, područnom studiju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, upisala je 2003. godine. Diplomsku radnju “Zakon ću svoj staviti u dušu njihovu i upisati ga u njihovo srce. O novom savezu u Knjizi proroka Jeremije” izradila je pod vodstvom dr. Ivana Šporčića te diplomirala 29. listopada 2008. godine. Na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu postdiplomski studij biblijske teologije upisala je 2009. godine te magistrirala 29. rujna 2011. godine. Prof. Mario Lopez Barrio, DI, pratio je i izradu magistarskog rada s. Silvane o Isusovu susretu sa ženom Samarijankom, tražiteljicom Istine i Izvora žive vode (La donna della ricerca. Studio esegetico-teologico di Gv 4, 4-42). (IKA).