Doktorirala s. Miljenka Grgić

32005

Časna sestra Miljenka Grgić, članica družbe sestara Služavki Malog Isusa iz Splitske provincije, obranila je u petak 19. prosinca 2014., na Papinskom biblijskom institutu (PIB) u Rimu doktorsku disertaciju pod naslovom „Transformations of the Assyrian Figure in 2Kgs 19,21-28 || Isa 37,22-29. Diachronic Study“ („Transformacije asirske figure u 2Kr 19,21-29 || Iz 37,22-29. Dijakronijsko istraživanje“). Ispitno povjerenstvo na obrani doktorske radnje činili su: rektor Papinskog biblijskog instituta prof. Michael Francis Kolarcik S.J. (predsjednik povjerenstva), moderator radnje prof. Peter Dubovský S.J., drugi relator prof. Stephen Pisano S.J.,  te ispitivači prof. José Luis Sicre S.J. i prof. don Federico Giuntoli.

Uz prijatelje i kolege studente, na obrani su prisustvovale te izrazile svoje čestitke i susestre s. Miljenke iz samostana u Grottaferatti na čelu sa s. Ružicom Marijanović. Na ovom svečanom akademskom činu nazočile su i vrhovna poglavarica Družbe sestara Služavki Malog Isusa s. Radoslava Radek iz Zagreba te provincijalna poglavarica Provincije sv. Josipa Družbe sestara Služavki Malog Isusa iz Splita s. Anamarie Radan. Svoje pozdrave i čestitke uputili su zagrebački nadbiskup metropolit kardinal Josip Bozanić i splitsko-makarski nadbiskup metropolit msgr. Marin Barišić. Čestitkama se pismenim putem, preko svog predsjednika fra Bože Lujića, pridružio i Biblijski institut koji okuplja hrvatske bibličare.

Disertacija s. Miljenke Grgić je podijeljena u tri dijela i bavi se istraživanjem povijesti nastanka biblijskih tekstova u 2Kr 19,21-28 i u Iz 37,22-29, upotrebljavajući pri tom povijesno-kritičku metodu. Prvi dio radnje, koji se bavi tekstualno-kritičkom analizom tekstova, ima za cilj utvrditi originalnu verziju teksta koji se u sličnom obliku susreće u dvije navedene biblijske knjige. Drugi dio, koji osim dijakronijske, djelomično usvaja i sinkronijsku metodu, bavi se identifikacijom tzv. Urtext-a ili prateksta koji označava izvorni tekst lišen kasnijih redakcijskih dodataka. Završni dio radnje istražuje paralelno Urtext u njegovom povijesnom okviru, te završni tekst kakvog nalazimo u Bibliji u njegovom literarnom okviru. Rezultati istrage upućuju na to da tekst kojeg donosi Biblija u dvije različite knjige nije bio neko marginalno proroštvo, kako se uobičajeno misli, nego da je imao središnju ulogu u transformaciji izaijanske asirske tradicije, te da je tvorio ključno proroštvo u predegzilskoj verziji Knjiga o Kraljevima.

S. Miljenka Grgić iz mjesta Vedrine u župi Trilj, rođena je 5. prosinca 1974. u Sinju. Osnovnu školu završila je 1989. u Trilju. Matematičko-informatičku gimnaziju pohađala je u Sinju, gdje je maturirala 1993. Iste godine stupila je u redovničku zajednicu sestara Služavki Malog Isusa u Splitu, a doživotne redovničke zavjete polaže 2002. Fakultetsko obrazovanje započela je 1996. na tadašnjoj Teologiji u Splitu, gdje je i diplomirala 2002. na filozofsko-teološkom smjeru Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Postdiplomski biblijski studij započela je 2003. na Papinskom biblijskom institutu u Rimu gdje je 2008. postigla stupanj magistra biblijskih znanosti. Naslov magistarskog rada kojeg je izradila pod vodstvom prof. Gianguerrina Barbiera S.D.B. bio je „Dio in conflitto con se stesso? Ger 12,7-12“ („Bog u sukobu sa samim sobom? Jer 12,7-12“).

Nekoliko naših sunarodnjaka uspjelo je postići naslov doktora biblijskih znanosti na ovom papinskom institutu kroz njegovu stogodišnju povijest. Nakon fra Ante Popovića, člana Franjevačke provincije Bosne Srebrene, koji je doktorsku tezu obranio 1992., s. Miljenka Grgić je prva Hrvatica kojoj je to uspjelo. U povijesti Družbe sestara služavki Malog Isusa koju je ustanovio sluga Božji nadbiskup Josip Stadler, s. Miljenka je  prva redovnica iz Družbe koja je postigla akademski gradus doktora.