Vlč. Davor Vuković doktorirao iz fundamentalne teologije

Svećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije Davor Vuković obranio je 8. ožujka 2012. na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu doktorsku disertaciju iz područja fundamentalne teologije. Doktorsku radnju na temu Il rapporto tra verità e storia in H.G. Gadamer e W. Kasper (Odnos između istine i povijesti u H. G. Gadamera i W. Kaspera. Razumijevanje istine u povijesti) započeo je i radio pod vodstvom profesora o. Donatha Hercsika, DI, nakon čije smrti rad završava pod vodstvom profesora Carmela Dotola. Ispitno povjerenstvo na obrani doktorata sačinjavali su profesori: moderator disertacije Carmelo Dotolo, Joseph Xavier DI, i predsjednik povjerenstva Prem Xalxo DI.

U svome doktorskome radu Vuković se bavi pitanjem odnosa između istine i povijesti te problemom razumijevanja istine. Jesu li istina i povijest spojivi; kako danas govoriti o objektivnoj i univerzalnoj istini; je li povijesnost put ka relativizmu i nihilizmu? U prvom poglavlju u središtu je misao njemačkog filozofa Hansa Georga Gadamera (1900.-2002.) i analiza njegove hermeneutičke teorije o iskustvu i razumijevanju istine. U drugom poglavlju analizira se misao njemačkog teologa Waltera Kaspera, prema kojem povijest predstavlja jednu od temeljnih dimenzija Objave, vjere, teoloških istina, te spoznavanja i razumijevanja u teologiji. U trećem poglavlju cilj je bio ponuditi kritičko sučeljavanje Gadamerove filozofije i Kasperove teologije te ukazati na plodonosnu povezanost istine, povijesti i razumijevanja te ponuditi viziju teologije kao hermeneutike.

Davor Vuković iz Ivankova, rođen je 1978. godine u Vinkovcima. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu diplomirao je teologiju. Za đakona je zaređen u jesen 2002. godine. Za svećenika je zaređen u ljeto 2003. u Đakovu, a prvu godinu svećeništva služio je kao župni vikar u župi sv. Petra i Pavla u Osijeku. Od 2004. do 2010. godine boravio je u Papinskom hrvatskom zavodu svetog Jeronima u Rimu te je studirao fundamentalnu teologiju na Papinskom sveučilištu Gregoriana. U proljeće 2006. pod vodstvom prof. Donatha Hercsika, završava magistarski rad na temu Dio e linguaggio nella teologia di Eberhard Jüngel (Bog i govor u teologiji Eberharda Jüngela). U jesen 2006. započinje rad na doktorskoj disertaciji, a od jeseni 2007. je asistent pri Katedri fundamentalne teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu.