Maturanti katoličkih klasičnih gimnazija iz Požege i Virovitice u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima

Požeški biskup msgr. Antun Škvorčević slavio je svetu misu, na blagdan svetih anđela čuvara 2. listopada 2012., u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima u Rimu. Na sv. Misi sudjelovali su maturanti katoličkih klasičnih gimnazija iz Požege i Virovitice, koji se ovih dana nalaze na hodočašću u Vječnome Gradu. U koncelebraciji su bili: rektor zavoda msgr. Jure Bogdan, ravnatelji gimnazija vlč. Robert Mokri i vlč. Ivica Šoh kao i svećenici požeške biskupije na studiju u Rimu.

Više/più…

Proslavljen blagdan svetog Jeronima u Rimu 30. rujna 2012.

Ulaznom pjesmom «Svi kliknimo Kristu» hrvatska rimska zajednica sabrala se na Svetoj Misi u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima u Rimu kako bi proslavila svetkovinu sv. Jeronima zaštitnika hrvatske crkve i Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima i započela novu akademsku godinu.

Svetu Misu predvodio je generalni asistent Franjevačkog svjetovnog reda o. Ivan Matić OFM, u koncelebraciji rektora Zavoda msgr. Jure Bogdana, duhovnika o. Mihálya Szentmártonija SJ, hrvatskog ispovijednika u Bazilici sv. Petra o. Đure Hontića OFM conv. te četrdesetak hrvatskih svećenika koji se nalaze u Rimu na studiju ili vrše određene crkvene službe. Više/più…

Blagdan sv. Jeronima 30. rujna 2012. u Rimu

Hrvatska rimska zajednica proslavit će blagdan sv. Jeronima, nebeskog zaštitnika Papinskog hrvatskog Zavoda i Hrvatske crkve sv. Jeronima, liturgijskim slavljem u nedjelju 30. rujna u 18.00 sati.  Koncelebriranu sv. Misu predvodi i propovijeda o. Ivan MATIĆ, OFM.

Vlč. Krunoslav Novak doktorirao s područja znanosti društvene komunikacije

Krunoslav Novak

Na Papinskom salezijanskome sveučilištu u Rimu, na Fakultetu znanosti društvene komunikacije, u utorak 25. rujna 2012., uspješno je obranio doktorat iz područja znanosti društvene komunikacije Krunoslav Novak, svećenik Varaždinske biskupije. Doktorsku disertaciju naslovljenu “Identità religiosa dei giovani. Comunicazione massmediale e interpersonale quali fattori di influenza nella costruzione di identità. Una ricerca sui giovani nella diocesi di Varaždin in Croazia.” (Religiozni identitet mladih. Medijska i interpersonalna komunikacija kao čimbenici koji utječu na izgradnju identiteta. Istraživanje o mladima Varaždinske biskupije u Hrvatskoj), izradio je pod vodstvom mentora prof. Franca Levera i prof. Alessandre Rimano. Uz njih, u ispitnome povjerenstvu bili su profesori: vicerektor sveučilišta Gianfranco Coffele (predsjednik) i Renato Mion te  tajnik sveučilišta Jaroslaw Rochowiak. Više/più…

Doktorirao vlč. Renato Kučić

Svećenik Krčke biskupije don Renato Kučić obranio je 5. srpnja 2012. na „Papinskome Institutu Ivan Pavao II. za studije o braku i obitelji“ pri Lateranskom Sveučilištu u Rimu doktorsku disertaciju na temu La comunità nel pensiero di René Girard. Dalla comunità fondata sull’unanimità del meccanismo della vittima espiatoria alla comunità cristiana fondata sul sacrificio di Cristo. Mentor radnje bio je profesor Furio Pesci.

Više/più…

Pavle Mijović doktorirao filozofiju

pavle_mijovicU ponedjeljak 25. lipnja 2012., Pavle Mijović je obranio doktorsku radnju iz filozofije, na filozofskome fakultetu Papinskoga lateranskog sveučilišta u Rimu.  Naslov doktorske radnje je: “The Neurophysiological Basis of Intentionality: From the Mind-Body Problem to the Person-Body Relationship”.

Pavle Mijović rođen je 1984. god. u Sarajevu. Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju završava u Zadru, nakon čega, u akademskoj godini 2003./2004. upisuje studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Poslije druge godine studija, kao stipendist Papinskog lateranskog sveučilišta dolazi u Rim, gdje i diplomira teologiju u lipnju 2008. Specijalizaciju iz filozofije nastavlja na istom Sveučilištu, te u lipnju 2010. postiže akademski stupanj magistra znanosti iz filozofije, te se upisuje na doktorske studije na istom sveučilištu. U akademskoj godini 2008./2009. pohađa i završava jednogodišnji master studij „Peace Building Management“ na Papinskom učilištu Seraphicum.

Vlč. Josip Bošnjaković doktorirao psihologiju

Svećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije Josip Bošnjaković obranio je 25. lipnja 2012. na Papinskom salezijanskom sveučilištu u Rimu doktorsku disertaciju iz područja psihologije. Doktorsku radnju na temu Gli stati dell’Io Sé degli adolescenti cresciuti  in condizioni di pace, belliche e postbelliche. Ricerca empirica tra adolescenti croati. (Stanja Ja (Ego stanja sebe) adolescenata odraslih u okolnostima mira, rata i poraća. Empirijsko istraživanje među hrvatskim adolescentima) izradio je pod vodstvom prof. Zbigniewa Formelle. U komisiji na obrani doktorata bili su profesori: Zbigniew Formella (moderator), Carla de Nitto (drugi moderator), Jože Bajzek, Jaroslaw Rochowiak i predsjednik komisije Carlo Nanni, rektor sveučilišta. Više/più…

Doktorirao varaždinski svećenik Mario Kopjar

kopjar2Svećenik Varaždinske biskupije Mario Kopjar uspješno je obranio doktorsku tezu “Abitare la Parola vivente. Lo spazio postmoderno e la dinamica della parola nella liturgia” (Nastaniti živu Riječ. Postmoderni prostor i dinamika riječi u liturgiji) u utorak, 5. lipnja 2012., na Papinskom ateneju sv. Anzelma (Pontificio Ateneo Sant’Anselmo) u Rimu. Moderator teze bila je prof. Stella Morra, a korelatori prof. Cyprian Krause i prof. Andrea Grillo.

Doktorski rad podijeljen je na tri dijela. Prvi dio na specifičan način obuhvaća postmodernu u općem smislu te u prvom poglavlju vlč. Kopjar govori o općem odnosu između moderne i postmoderne, kao i o arhitektonskom izražaju u prostoru postmoderne. Drugo poglavlje obrađuje tematiku prostora i vremena u svakidašnjem životu. Detaljnim raspravama o socijalnom, antropološkom prostoru kao i o dimenziji estetike, vlč. Kopjar produbio je dimenziju prostornosti i vremenitosti u arhitekturi postmoderne. Prvi dio zaključuje trećim poglavljem u kojem govori o simbolici i njezinom izričaju u postmodernoj. Više/più…

Proslava Duhova i molitva za Domovinu u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima u Rimu

Hrvatska rimska zajednica sabrala se u nedjelju 27. svibnja 2012. u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima u Rimu na svečanom misnom slavlju kako bi proslavila svetkovinu Duhova i molila za Domovinu. »Svjesni smo da nam svako dobro dolazi od Boga i stoga upravljamo naše molitve dobrome Bogu, za našu Domovinu, za sve njezine stanovnike, za njihov napredak, za opće dobro sviju, za svakoga od nas«, rekao je na početku misnoga slavlja rektor Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima msgr. Jure Bogdan pozdravljajući nazočne. Više/più…

Proljetni susret hrvatskih rimskih studenata u Rimu

Svečanim misnim slavljem, molitvom za Domovinu sa svijećama pred Gospinim likom te predstavljanjem zbornika »Mnogolikost vjere. Različiti pristupi istoj stvarnosti« održan je u Rimu proljetni susret hrvatskih rimskih studenata.

Susret je  održan je u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima u Rimu u nedjelju 13. svibnja 2012. u prigodi slavlja hrvatskih velikana svetog Leopolda Bogdana Mandića i blaženog Ivana Merza.

Misno slavlje predvodio je student i profesor na Papinskome salezijanskome Sveučilištu u Rimu svećenik salezijanac don Josip Krpić u koncelebraciji rektora msgr. Bogdana te četrdesetak hrvatskih svećenika koji se nalaze na studiju ili vrše službe u crkvenim ustanovama ili na fakultetima u Rimu. Liturgijsko pjevanje animirao je studentski zbor crkve sv. Jeronima pod ravnanjem vicerektora don Željka Majića. Proslavi je nazočio veleposlanik Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici Filip Vučak.

Više/più…