Vlč. Josip Bošnjaković doktorirao psihologiju

Svećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije Josip Bošnjaković obranio je 25. lipnja 2012. na Papinskom salezijanskom sveučilištu u Rimu doktorsku disertaciju iz područja psihologije. Doktorsku radnju na temu Gli stati dell’Io Sé degli adolescenti cresciuti  in condizioni di pace, belliche e postbelliche. Ricerca empirica tra adolescenti croati. (Stanja Ja (Ego stanja sebe) adolescenata odraslih u okolnostima mira, rata i poraća. Empirijsko istraživanje među hrvatskim adolescentima) izradio je pod vodstvom prof. Zbigniewa Formelle. U komisiji na obrani doktorata bili su profesori: Zbigniew Formella (moderator), Carla de Nitto (drugi moderator), Jože Bajzek, Jaroslaw Rochowiak i predsjednik komisije Carlo Nanni, rektor sveučilišta. Više/più…

Doktorirao varaždinski svećenik Mario Kopjar

kopjar2Svećenik Varaždinske biskupije Mario Kopjar uspješno je obranio doktorsku tezu “Abitare la Parola vivente. Lo spazio postmoderno e la dinamica della parola nella liturgia” (Nastaniti živu Riječ. Postmoderni prostor i dinamika riječi u liturgiji) u utorak, 5. lipnja 2012., na Papinskom ateneju sv. Anzelma (Pontificio Ateneo Sant’Anselmo) u Rimu. Moderator teze bila je prof. Stella Morra, a korelatori prof. Cyprian Krause i prof. Andrea Grillo.

Doktorski rad podijeljen je na tri dijela. Prvi dio na specifičan način obuhvaća postmodernu u općem smislu te u prvom poglavlju vlč. Kopjar govori o općem odnosu između moderne i postmoderne, kao i o arhitektonskom izražaju u prostoru postmoderne. Drugo poglavlje obrađuje tematiku prostora i vremena u svakidašnjem životu. Detaljnim raspravama o socijalnom, antropološkom prostoru kao i o dimenziji estetike, vlč. Kopjar produbio je dimenziju prostornosti i vremenitosti u arhitekturi postmoderne. Prvi dio zaključuje trećim poglavljem u kojem govori o simbolici i njezinom izričaju u postmodernoj. Više/più…

Proslava Duhova i molitva za Domovinu u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima u Rimu

Hrvatska rimska zajednica sabrala se u nedjelju 27. svibnja 2012. u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima u Rimu na svečanom misnom slavlju kako bi proslavila svetkovinu Duhova i molila za Domovinu. »Svjesni smo da nam svako dobro dolazi od Boga i stoga upravljamo naše molitve dobrome Bogu, za našu Domovinu, za sve njezine stanovnike, za njihov napredak, za opće dobro sviju, za svakoga od nas«, rekao je na početku misnoga slavlja rektor Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima msgr. Jure Bogdan pozdravljajući nazočne. Više/più…

Proljetni susret hrvatskih rimskih studenata u Rimu

Svečanim misnim slavljem, molitvom za Domovinu sa svijećama pred Gospinim likom te predstavljanjem zbornika »Mnogolikost vjere. Različiti pristupi istoj stvarnosti« održan je u Rimu proljetni susret hrvatskih rimskih studenata.

Susret je  održan je u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima u Rimu u nedjelju 13. svibnja 2012. u prigodi slavlja hrvatskih velikana svetog Leopolda Bogdana Mandića i blaženog Ivana Merza.

Misno slavlje predvodio je student i profesor na Papinskome salezijanskome Sveučilištu u Rimu svećenik salezijanac don Josip Krpić u koncelebraciji rektora msgr. Bogdana te četrdesetak hrvatskih svećenika koji se nalaze na studiju ili vrše službe u crkvenim ustanovama ili na fakultetima u Rimu. Liturgijsko pjevanje animirao je studentski zbor crkve sv. Jeronima pod ravnanjem vicerektora don Željka Majića. Proslavi je nazočio veleposlanik Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici Filip Vučak.

Više/più…

Doktorirao vlč. Mislav Kutleša

Svećenik Zagrebačke nadbiskupije Mislav Kutleša, obranio je u petak 4. svibnja 2012. na Papinskoj akademiji Alfonsiana u Rimu doktorsku radnju iz moralne teologije. U ispitnome povjerenstvu sudjelovali su profesori Narciso Cappelletto C.Ss.R, Edmund Kowalski C.Ss.R i Nestor Basunga C.Ss.R. Radnja napisana na talijanskome jeziku nosi naslov Il nuovo modello di unita del genere umano secondo Giovanni Paolo II: l’umanita nello sviluppo di una nuova etica della società umana (Novi model jedinstva ljudskoga roda kod Ivana Pavla II: čovječanstvo u razvoju nove etike ljudskoga društva). Više/più…

Vlč. Ivica Ivanković Radak novi doktor crkvenog prava

Svećenik Subotičke biskupije Ivica Ivanković Radak obranio je 28. ožujka 2012. na Papinskom lateranskom sveučilištu u Rimu doktorsku disertaciju iz područja crkvenog prava. Doktorsku radnju na temu LIndissolubilità del matrimonio nella Chiesa Cattolica e nella Chiesa Ortodossa (Nerazrješivost ženidbe u Katoličkoj Crkvi i u Pravoslavnoj Crkvi: učinci postupka za ništavost, rastavu i razvod) izradio je pod vodstvom prof. Claudie Izzi. Ispitno povjerenstvo sačinjavali su profesori: Manuel Jesus Arroba Conde, predsjednik, Claudia Izzi, moderator radnje i Natale Loda. Glavni naglasak u svom radu autor je stavio na usporedbu ženidbenog prava Katoličke Crkve i bračnih pravila Srpska Pravoslavne Crkve, s obzirom na praksu u postupcima za ništavost, rastavu i razvod. Više/più…

U Rimu slavljena misa za blagopokojnog nadbiskupa Antu Jurića

Na misnom slavlju u Hrvatskoj crkvi svetog Jeronima u Rimu, na petu korizmenu nedjelju, 25. ožujka 2012., Hrvatska rimska zajednica pridružila se molitvi Crkve u Hrvatskoj za blagopokojnog splitsko-makarskog nadbiskupa i metropolita u miru mons. Antu Jurića.

Misu zadušnicu predvodio je Glavni tajnik Biskupske sinode u Rimu i cibalski naslovni nadbiskup msgr. Nikola Eterović u koncelebraciji duhovnika Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima p. Mihálya Szentmártonia te tridesetak hrvatskih svećenika koji se nalaze na studiju ili vrše službe u crkvenim ustanovama ili na fakultetima u Rimu. Tijekom misnog slavlja molitvi se pridružio rektor Zavoda msgr. Jure Bogdan koji se vratio sa sprovoda nadbiskupa Jurića u Splitu. Više/più…

Službeni pohod msgr. Đure Hranića Papinskom hrvatskom zavodu sv. Jeronima

Predsjednik Biskupske komisije za Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima u Rimu, pomoćni biskup đakovačko-osječki msgr. Đuro Hranić bio je na redovitom godišnjem službenom pohodu Zavodu od 7. do 11. ožujka 2012. godine.

Tijekom pohoda u ime hrvatskih biskupa, msgr. Đuro Hranić susreo se sa svakim svećenikom studentom kako bi se upoznao sa svim dimenzijama života i djelovanja Zavoda. Biskup vizitator susreo se i s odgovornima za život u Zavodu: rektorom msgr. Jurom Bogdanom, vicerektorom don Željkom Majićem i duhovnikom p. Mihàly Szentmàrtonijem, SJ. Oni su ga izvijestili o djelovanju Zavoda na svim područjima. U Zavodu borave 24 svećenika studenta. Potječu iz tri države (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora) i 12 (nad)biskupija. Studiraju na pet crkvenih papinskih sveučilišta: crkveno pravo, fundamentalnu, dogmatsku, biblijsku, moralnu, duhovnu i pastoralnu teologiju, psihologiju, biblijske znanosti, crkvenu povijest, filozofiju, društene komunikacije, pastoral obitelji. Jedanaestorica su magistri znanosti te pripremaju svoje doktorske disertacije. Trinaestorica pohađaju studij kako bi postigli akademski stupanj magistra znanosti. Više/più…

Vlč. Davor Vuković doktorirao iz fundamentalne teologije

Svećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije Davor Vuković obranio je 8. ožujka 2012. na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu doktorsku disertaciju iz područja fundamentalne teologije. Doktorsku radnju na temu Il rapporto tra verità e storia in H.G. Gadamer e W. Kasper (Odnos između istine i povijesti u H. G. Gadamera i W. Kaspera. Razumijevanje istine u povijesti) započeo je i radio pod vodstvom profesora o. Donatha Hercsika, DI, nakon čije smrti rad završava pod vodstvom profesora Carmela Dotola. Ispitno povjerenstvo na obrani doktorata sačinjavali su profesori: moderator disertacije Carmelo Dotolo, Joseph Xavier DI, i predsjednik povjerenstva Prem Xalxo DI. Više/più…

Vlč. Alejandro Castillo Jimenez doktor biblijske teologije

Svećenik Porečke i pulske biskupije Alejandro Castillo Jimenez obranio je 28. veljače 2012. na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu doktorsku radnju iz područja biblijske teologije pod naslovom Composizione e interpretazione di Mc. 1, 14-3,6. Il contributo dell’analisi retorica biblica (Struktura i tumačenje Mk 1, 14-3,6. Doprinos biblijske retoričke analize). Doktorsku disertaciju napisao je pod vodstvom profesora dr. Rolanda Meyneta, a obranio ju je pred ispitnim povjerenstvom u kojem su bili: profesor mentor dr. Roland Meynette te profesori dr. Jacek Onisczuk i dr. Michael Woods. Više/più…