Blaženi Alojzije Stepinac studentima u Rimu stavljen za uzor

Na spomendan sv. Karla Boromejskog, u petak 4. studenoga 2011. godine, papa Benedikt XVI. predvodio je u Bazilici sv. Petra u Rimu slavlje Večernje povodom početka akademske godine u rimskim crkvenim Zavodima i na rimskim crkvenim sveučilištima, u organizaciji Kongregacije za Katolički odgoj.

U Bazilici ispunjenoj studentima svećenicima, redovnicima i redovnicama, bogoslovima i vjernicima laicima iz čitavog svijeta kao uvod u slavlje Večernje razmatralo se kroz tekstove Svetog Pisma i crkvenog učiteljstva o duhovnim zvanjima, o svećeničkom identitetu i poslanju. Posebnu vjerničku radost doživjeli su hrvatski studenti kada se u razmatranju o poslanju čitao ulomak iz homilije pape Benedikta XVI. koju je izrekao za svoga pohoda Hrvatskoj, u zagrebačkoj katedrali, 5. lipnja ove godine, tijekom slavlja Večernje s biskupima, svećenicima, redovnicima, redovnicama i sjemeništarcima, i molitve na grobu blaženog Alojzija Viktora Stepinac. „Neka vaše srce bude uvijek spremno! Herojsko svjedočanstvo blaženoga Alojzija Stepinca neka nadahne obnovu duhovnih zvanja među mladim Hrvatima.“ samo je dio riječi koje su danas odjekivale u Bazilici sv. Petra u Rimu.

Da je sveti otac želio kroz današnje slavlje posebno progovoriti o duhovnim zvanjima govori i činjenica što je uoči današnjeg slavlja održan dvodnevni skup o sedamdesetoj obljetnici Papinskoga djela za svećenička zvanja, a u svojoj homiliji snažno je progovorio o važnosti brige za svećenička zvanja, o suradnji s Kristom na širenju kraljevstva Božjega, o besplatnosti pastoralne zauzetosti i stavu služenja.

Nakon slavlja Večernje, rektor Papinskog hrvatskog Zavoda sv. Jeronima u Rimu msgr. Jure Bogdan imao je posebnu čast osobno pozdraviti Svetog Oca u ime svih rektora Papinskih zavoda iz mnogih zemalja. Prenoseći Papi pozdrave svećenika iz hrvatskog Zavoda, Sveti Otac s posebnom je radošću zahvalio te zamolio Rektora da pozdravi sve svećenike i djelatnike u hrvatskom Zavodu. (Ž.F.).

Cjelokupni tekst koji je objavljen u liturgijskom vodiču za slavlje Večernje povodom početka akademske godine papinskih sveučilišta, u Bazilici sv. Petra, u Vatikanu, 4. studenoga 2011.

„Dragi svećenici – posebno vi župnici – poznata mi je važnost i mnogovrsnost vaših obveza, u doba kad se nedostatak svećenika počinje snažno osjećati. Potičem vas da ne klonete duhom, nego da ostanete budni u molitvi i u duhovnom životu da biste plodonosno mogli ispunjavati vaše služenje: naučavajući, posvećujući i vodeći sve koji su povjereni vašoj brizi. Velikodušno primajte one koji kucaju na vrata vašega srca, nudeći svakome darove koje vam je božanska dobrota povjerila. Ustrajte u zajedništvu sa svojim biskupom i u međusobnoj suradnji. Hranite svoje brižno zauzimanje na izvorima Svetoga pisma, Sakramenata, neprestane hvale Bogu, otvoreni i poučljivi djelovanju Duha Svetoga; tako ćete biti učinkoviti djelatnici nove  evangelizacije na koju ste pozvani da je ostvarite zajedno s vjernicima laicima, skladno i bez miješanja onoga što ovisi o zaređenom službeniku s onim što pripada sveopćem svećeništvu krštenih. Neka vam na srcu bude briga za duhovna zvanja: trudite se svojim oduševljenjem i vjernošću prenijeti živu želju da se velikodušno i bez oklijevanja odgovori Kristu, koji poziva na najdublje sjedinjenje s Njime, Glavom i Pastirom.

Dragi redovnici i redovnice, Crkva mnogo očekuje od vas koji imate poslanje svjedočenja u svakom vremenu onaj „način života koji je Isus, kao najuzvišeniji od posvećenih i misionar Oca za njegovo Kraljevstvo, prigrlio i ponudio učenicima koji su ga slijedili“ (Esort. Ap. Vita consecrata, 22). Neka Bog bude uvijek vaše bogatstvo: dopustite mu da vas oblikuje kako bi današnjem čovjeku pokazao jasnim pristajanje uz prave vrijednosti svetosti, istine, ljubavi Oca nebeskoga. Potpomognuti milošću Duha, govorite ljudima jezikom života koji je preobražen uskrsnom novošću. Sav vaš život postat će tako znak i služenje posvećenju koje je svaki kršćanin primio kad je pritjelovljen Kristu.

Vama mladima, koji se pripravljate za svećeništvo ili za posvećeni život, želim ponoviti da božanski Učitelj neprestano djeluje u svijetu i govori svakom pojedinom od onih koje je izabrao: „Slijedi me“ (Mt 9,9). Taj poziv zahtijeva svakodnevnu potvrdu odgovora ljubavi. Neka vaše srce bude uvijek spremno! Herojsko svjedočanstvo blaženoga Alojzija Stepinca neka nadahne obnovu duhovnih zvanja među mladim Hrvatima. A vi, draga braćo u biskupstvu i svećeništvu, svakako nastojte dati mladima u sjemeništima i novicijatima uravnoteženi odgoj, koji će ih pripraviti na služenje utkano u društvo našega vremena, zahvaljujući ozbiljnosti i dubini njihova duhovnoga života i studija.“ (Homilija Benedikta XVI. tijekom slavlja Večernje u zagrebačkoj katedrali, Hrvatska, 5. lipnja 2011.)