Adventska duhovna obnova Zavoda sv. Jeronima

U subotu 2. prosinca 2023., svećenici-studenti Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima, u zajedništvu s vicerektorom vlč. Markom Škrabom te časnim sestrama i djelatnicama Zavoda, sudjelovali su na adventskoj duhovnoj obnovi održanoj u marijanskom svetištu Gospe od Božje Ljubavi (Santuario della Madonna del Divino Amore) u Rimu. Duhovna obnova sastojala se od nagovora duhovnika p. Alana Modrića, mogućnosti za svetu ispovijed i osobnu molitvu te zajedničkog euharistijskog slavlja koje je predslavio vicerektor Zavoda vlč. Marko Škraba, dok je propovijedao duhovnik p. Modrić.

U svom nagovoru kojeg je naslovio „Pripravite put Gospodinu“, p. Modrić polazeći od Izaijina slikovita poziva izraelskom narodu na obraćenje (Iz 40,1-5. 9-11) te činjenice da na isti način Crkva poziva na obraćenje, progovorio je o razlučivanju kao bitnoj duhovnoj vježbi na koju na osobit način pozivaju jaka vremena kao što je došašće. Ta duhovna vježba, kazao je, ključna je za rast i donošenje odluka, a sastoji se od tri odlučujuća koraka: „posvijesti!“, „razumij!“ i „kreni u akciju!“. U produbljivanju svakog pojedinog koraka razlučivanja, p. Modrić istaknuo je kako se prvi korak koji se tiče svjesnosti ostvaruje kroz uočavanje onoga što se događa u nutrini našeg duha; drugi korak koji se tiče razumijevanja i interpretacije odnosi se na razmišljanje o unutarnjim pokretima koje smo primijetili te raspoznavanja što je u tome od Boga, a što nije; treći korak koji je moguć samo nakon svjesnosti i razumijevanja, a tiče se kretanja u akciju, znak je istinskog razlučivanja duhova koje znači prihvatiti živjeti u skladu s onim što sam prepoznao od Boga i odbaciti ono što sam prepoznao da nije od Boga. Na kraju nagovora, p. Modrić zaključio je kako je svako došašće ponovljeni Božji poziv koji čvrsto stoji na ta tri stupa razlučivanja, a kao primjer one koja je prva postala svjesna, prva spoznala i prva djelovala, istaknuo je Blaženu Djevicu Mariju.

U homiliji tijekom svete mise s obrascem Prve nedjelje došašća, referirajući se na naviješteno Evanđelje (Mt 13,33-37) te govoreći o pozivu na budnost, p. Modrić naveo je dva afektivna stanja koja drže čovjeka u stavu potpune budnosti i pripravnosti da nešto ili nekoga iščekuje: strah i ljubav. Ta dva stanja, protumačio je, prisutna su u liku vratara iz prispodobe. Na tragu spomenutog, na kraju homilije je istaknuo kako je u vjerskom i duhovnom životu potrebno biti „vratar“: kroz bdjenje nad samim sobom, tj. vlastitom „kućom duha“, kroz bdjenje nad dobrom drugih te kroz iščekivanje Gospodinova dolaska s dubokom čežnjom.

Na kraju svete mise vicerektor Škraba zahvalio je predvoditelju duhovne obnove p. Modriću na upućenim riječima, a zatim duhovna obnova zaključena je zajedničkom večerom i povratkom u Zavod sv. Jeronima.

Mišel Kovačević

Foto: Mate Žilić